Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Duitse taalbeheersing 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLD2000
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Tanja Mortelmans
Eva Steindorfer
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Duits
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Van de studenten wordt verwacht dat ze 'Duitse Taalbeheersing 1' met succes hebben afgelegd. Hoewel de cursus bijna volledig in het Duits verloopt, is kennis van het Nederlands onontbeerlijk voor de vertaaloefeningen.


*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Net zoals in Ba1 staat het bevorderen van de algemene lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid centraal. Meer specifiek is het de bedoeling dat studenten niet alleen hun algemene kennis van het Duits verdiepen, maar zich ook 'intellectuelere' spreek- en schrijfvormen (vb. in discussies over maatschappelijk relevante thema's) eigen maken.
3. Inhoud
Studie van de hedendaagse Duitse taal in haar diverse verschijningsvormen
Aan de hand van 6 thematische Lektionen (o.a. rond 'Sprache', 'Mann und Frau', 'Bildung') worden de basisvaardigheden verdiept (o.a. door kritische lectuur van actuele teksten, woordenschatoefeningen en Nederlands-Duitse vertalingen).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Seminaries • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Mortelmans, Tanja: Deutsche Sprachbeherrschung 2. Universitas.
  Thematische Woordenschat Duits. Ndl. bewerking: EMPA Amsterdam: Intertaal
  7. Facultatief studiemateriaal
  Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Mannheim: Dudenverlag.
  Van Dale Groot Woordenboek Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.


  8. Studiebegeleiding
  De docenten zijn te bereiken tijdens het spreekuur in hun bureau (D.128), via e-mail (tanja.mortelmans@ua.ac.be of eva.steindorfer@ua.ac.be ) of telefonisch 03/265.42.64 (Tanja Mortelmans) of 03/265.42.48 (Eva Steindorfer).


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 16/06/2011 10:44 tanja.mortelmans