Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Duitse grammatica: oefeningen 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLD2300
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Tom Smits
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Duits
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Kennis van het Nederlands is noodzakelijk omwille van de sterk contrastieve inslag van dit vak.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
De oefeningen sluiten onmiddellijk bij de theoretische grammatica aan. Thematische oefeningen en vertalingen (N.-D.) hebben tot doel de praktische beheersing van de Duitse grammatica en van het Duits in het algemeen te verbeteren.


3. Inhoud
 In het vak Duitse grammatica: theorie 2 wordt de kennis verworven in de theoretische grammatica 1 verder uitgebreid. Concreet staan volgende thema's op het programma:
- de woordsoorten voorzetsel, bijwoord, voegwoord en voornaamwoord
- de grammaticale categoriën van het werkwoord (Tempus, Modus, Aktionsart, Genus verbi, ...)
Het vak Duitse grammatica: Oefeningen 2 sluit hierbij thematisch aan.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • (tussentijdse) testen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Mortelmans, Tanja & Tom Smits: Duitse Toegepaste Grammatica II. Antwerpen: Universitas.
  • Thematische Woordenschat Duits. Ndl. bewerking: EPMA. Amsterdam : Intertaal.

   

  • Ten Cate, Abraham u.a (2004). Deutsche Grammatik. Bussum: Coutinho.

   

  • van Dale: Groot woordenboek Nederlands-Duits. Van Dale Lexicografie.
  • van Dale: Groot woordenboek Duits-Nederlands. Van Dale Lexicografie.  7. Facultatief studiemateriaal
  DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: Dudenverlag (= Duden in 12. Bdn.; Bd. 4)
  DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. (laatste editie!)
  Van Dale. Groot Woordenboek Nederlands-Duits & Duits-Nederlands.(laatste editie!)


  8. Studiebegeleiding
  Voor, na en tijdens de seminaries, tijdens het wekelijkse spreekuur en op afspraak


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/10/2009 11:39 tom.smits