Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Englishes (in 2010-2011; alterneert met English as a Germanic language; slechts één van de twee is verplicht)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLE0260
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Johan Van der Auwera
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Engels
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

At least 1 BA year of English.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

The student will reach an understanding of the world wide variety in English.
3. Inhoud

Today’s Anglicists can no longer exclusively concern themselves with the English of England. The course will start with a survey of the main parameters of world wide variation in the structure of English, and will then focus on some case studies from contemporary research (as from the journal English World-Wide or the series Varieties of English around the World). The course will also bring in English Creoles.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Course materials will be made available by the lecturer.
  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 11/07/2008 10:45 johan.vanderauwera