Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

English grammar 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLE0270
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Frank Brisard
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Engels
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Correct gebruik van, en linguïstisch inzicht in, vnl. de syntaxis van de Engelse nominale en verbale constituent.

Beheersing van de zinsstructuren van het Engels.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

- Beheersing van de complementeringsstructuren van het Engels.

- Beheersing van alle types van zinsstructuur van het Engels.

- Inzicht in de syntactische relaties tussen de verschillende componenten van de enkelvoudige zin, en die van de complexe zin (syntactische zinsanalyse).

- Werken binnen een theoretisch kader (kritische reflectie op de mogelijkheden en beperkingen van zo'n kader).

- Verwerving van  deze competenties op basis van concreet taalmateriaal (hedendaags Engels).
3. Inhoud

De cursus onderzoekt hoe het systeem van de enkelvoudige en samengestelde zin in het Engels functioneert en reikt het nodige technische instrumentarium hiervoor aan.

Verder bouwend op de studie van de verschillende constituenten in de Engelse zin (bestudeerd tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding), beschrijven we nu de functionele relaties tussen deze constituenten. We vertrekken van de enkelvoudige zin, en meer bepaald van het werkwoord en zijn functionele relaties met verschillende complementeringen. We gaan ook in op de complementering van substantieven en adjectieven.

Hierdoor leggen we de basis voor ons onderzoek naar de complexiteit van de relaties die de ondergeschikte zinnen binnen de structuur van de samengestelde zin kunnen uitdrukken.

Dit onderzoek gebeurt grotendeels tegen de achtergrond van de syntactische theorie uitgewerkt door Noel Burton-Roberts (Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  X. Dekeyser, B. Devriendt, St. Geukens & G. A. J. Tops, Foundations of English Grammar: For University Students and Advanced Learners. Acco: Leuven/Voorburg, 6e uitgave, 2004.

  G. A. J. Tops & B. Devriendt, English Grammar Course: The Complex Sentence. Syllabus. Universitas, 2008.
  7. Facultatief studiemateriaal

  N. Burton-Roberts, Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax. Longman: London/New York, 1998.

  Een goede, moderne Engelse learner's dictionary.
  8. Studiebegeleiding

  Wie na de colleges en oefeningensessies nog met vragen zit, kan die altijd via e-mail kwijt. Antwoorden worden ofwel individueel gegeven via e-mail, ofwel in de groep behandeld in de daaropvolgende les.
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 23/09/2010 15:28 frank.brisard