Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Aspecten van Latijnse taalkunde
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0690
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Rita Beyers
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Het vak sluit aan bij "Externe geschiedenis van het Latijn" (Ba I Franse taalkunde I).

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten kunnen probleemoplossend omgaan met vragen i.v.m. Latijnse taal en taalkunde die zij in de context van hun studie of onderzoek ontmoeten. Zij beheersen methoden om Latijnse woorden, vormen en constructies te analyseren (betekenis, oorsprong, representativiteit, taalniveau, evolutie). Zij kunnen de belangrijke wetenschappelijke woordenboeken, grammatica’s, taalkundige studies gebruiken. Zij kunnen relevante passages uit Latijnse teksten over taalkunde (bv.  Varro, Donatus, Lipsius) vertalen en analyseren.
3. Inhoud

De studenten maken kennis met de belangrijkste instrumenten voor de studie van de Latijnse taal (klassiek, laat, christelijk, middeleeuws, neo, levend). Zij gebruiken die om concrete casussen op te lossen en leren zo eigenheid en ontwikkeling van vocabularium en syntaxis van het Latijn te bestuderen. Zij leren ook verschillende benaderingswijzen van de studie van de Latijnse taal kennen (antieke getuigenissen; beschrijvende grammatica’s; theoretische studies).

De cursus is minder gericht op theoretische uiteenzetting dan op praktische toepassing. De studenten kunnen mee de concrete inhoud van de behandelde topics bepalen. 
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Casussen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Opdrachten en toelichting worden op blackboard geplaatst of aan het begin van de colleges aan de studenten bezorgd (fotocopies).
  7. Facultatief studiemateriaal
  Wordt, in functie van de opdrachten, aan de studenten tijdens de sessies voorgesteld.


  8. Studiebegeleiding
  Buiten de sessies kunnen de studenten zich voor vragen en nadere toelichting rechtstreeks tot de docent richten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 26/07/2010 15:38 rita.beyers