Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Toegepaste taalkunde Italiaans 1
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0200
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dieter Vermandere
Giuliano Izzo
Carla Magrini
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
In dit college worden de basiscompetenties van het Italiaans (schrijven, lezen, spreken en luisteren) verder geconsolideerd en uitgebreid, via het college vooral de schriftelijke vaardigheden, en via het lectoraat de mondelinge (productieve en receptieve) vaardigheden.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
In dit opleidingsonderdeel wordt de kennis van de normatieve grammatica uit BA1 verdiept en systematische toegepast via schriftelijke en mondelinge opdrachten.

Een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel impliceert dat de student in staat is om complexere teksten te redigeren, samen te vatten en te bewerken - zowel op mondeling als op schriftelijk vlak. Binnen het framework van het Europees Referentiekader voor Talen betekent het concreet dat volgende niveaus worden beoogd:
- productieve vaardigheden: schrijven: B1+ / ALTE vaardigheidsniveaus (D1): 2/3.

Meer info in studiewijzer (evaluatiecriteria).3. Inhoud
Dit opleidingsonderdeel neemt de basisgrammatica en basiswoordenschat uit Ba1 als vertrekpunt en verlegt het toepassingsgebied van zinsniveau naar het niveau van de paragraaf.

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit het college zelf, en de lectoraatsoefeningen.
In het college worden grammatica-oefeningen afgewisseld met specifieke schrijfopdrachten, vertaal- en woordenschatoefeningen.
Tijdens de lectoraatsoefeningen wordt de praktische mondelinge taalvaardigheid ingeoefend, alsook de luistervaardigheid.

Er is tevens een uitgebreid woordenschatoefeningenpakket aanwezig op Blackboard waarmee de studenten hun basiswoordenschat systematisch uitbreiden (begeleide zelfstudie).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Vaardigheidstrainingen

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Bij dit opleidingsonderdeel hoort een goede referentiegrammatica (cfr. het opleidingsonderdeel Italiaanse Taalkunde 1 en Italiaanse Taalkunde 2), en een goed verklarend Italiaans woordenboek (cfr. ibidem).


  De handboeken worden via de docent rechtstreeks uit Italië besteld.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Esercizi di grammatica italiana, CLI, Firenze.

  Verder is er een specifiek handboek dat ook voor het opleidingsonderdeel Toegepaste Taalkunde 2 uit het Ba3-programma geldt:
  LESINA Roberto (2004), Il nuovo manuale di stile. Edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli. 

  Dit handboek bevat alle afspraken die gelden voor het schrijven van een Italiaanse tekst.   8. Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding bij dit opleidingsonderdeel gebeurt door de docent.

  Meer informatie wordt gegeven in de Studiewijzer die bij dit opleidingsonderdeel hoort en die op de relevante Blackboard-pagina's beschikbaar is.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 09/09/2010 15:17 dieter.vermandere