Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Samenleving en cultuur van Italië 2 (tweejaarlijks, in de even jaren)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0210
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Walter Geerts
N.
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

- de student dient voldoende het (geschreven) Italiaans te beheersen. Ook kennis van Engels is aangewezen voor in te lassen extra lectuur.

- De cursus bouwt voort op de kennis opgedaan in Samenleving en cultuur van Italie 1.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

- Aan het einde van de cursus kan de student:
- Op inzicht bogen in de belangrijkste thema's en problemen van de Italiaanse samenleving van vandaag, en er tevens schriftelijk en mondeling over rapporteren 
- De behandelde thema's aan de hand van eigen lectuur in een bredere context plaatsen en ook concreter vatten; een portfolio is hiervan het zichtbaar resultaat  
- Een mondelinge presentatie geven over een thema vertrekkend van de portfolio en daarover een discussie voeren
3. Inhoud

Verslag Italië 2009 . -  Elk jaar, sedert 1964, publiceert de CENSIS, Centro Studi Investimenti sociali, een “Rapporto sulla situazione sociale del paese”. Internationaal beschouwd behoort dit jaarverslag, door Italië over Italië, tot de beste in zijn soort. Het is tevens vrij beschikbaar op het internet via www.censis.it, waar het voldoende is zich te registreren om toegang te krijgen tot het rapport. De verklaringen en tabellen van het rapport 2009 dienen als vertrekpunt voor de stof en de colleges. We starten met algemene beschouwingen over de Italiaanse samenleving van vandaag. Dan komen ter sprake: opvoeding en opleiding, werk, gezondheid, wonen en territorium, economie, media, de staat, veiligheid en identiteit. Elk van deze thema's of sub-thema's wordt met extra informatie (kranten, interviews, films,...) uitgebreid.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Excursie
  Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Open boek

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal

  - Het CENSIS 2009 rapport: www.censis.it; aldaar registreren en lezen.

   
  7. Facultatief studiemateriaal

  Voor een terugblik opde meest recente geschiedenis van Italië, die grotendeels nog in het Censis-rapport wordt weerspiegeld:

  Paul Ginsborg, L'Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, stato.1980-1996 (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2007)

  Voor verdere verdieping:

  - Francesco Barbagallo, Storia contemporanea. L’Ottocento e il Novecento. Roma: Carocci editore, 2002.

  - Zygmunt Baranski & Rebecca West, The Cambridge Companion to Modern Italian Culture, Cambridge: Cambridge UP, 2001.

  - Martin Clark, Modern Italy 1871-1995, London & New York: Longman, 1996.

  - John A. Davis (ed.), The Short Oxford History of Italy: Italy in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford UP, 2000.

  - Christopher Duggan, A Concise History of Italy, Cambridge: Cambridge UP, 1994.

  - Paul Ginsborg, Storia d’Italia, 1943-1996: famiglia, società, Stato , Torino: Einaudi, 1998.

  - David Lyttelton (ed.), Liberal and Fascist Italy, Oxford: Oxford UP, 2002.

  - Patrick MacCarthy (ed.), The Short Oxford History of Italy: Italy since 1945 , Oxford: Oxford UP, 2000.

  - Denis Mack Smith, Storia d’Italia 1861-1958, vol. 1, Bari: Laterza, 1964.

  - Nicola Tranfaglia, Un passato scomodo. Fascismo e postfascismo. Milano: Baldini & Castoldi, 2006.
  8. Studiebegeleiding
  De docent is voorafgaand aan het college of erop aansluitend beschikbaar voor individuele afspraken.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 12/10/2010 10:01 walter.geerts