Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse taalkunde 1: inleiding tot de Italiaanse taalkunde
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0220
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dieter Vermandere
Giuliano Izzo
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
De begintermen omvatten een goede basiskennis van de normatieve grammatica van het moderne Italiaans, en een degelijke inleiding Algemene Taalkunde (bijv. creditbewijs voor het opleidingsonderdeel "Algemene Taalkunde" uit Ba1 [Algemene Vakken]. Daarnaast is een goede kennis zinsanalyse een noodzaak. Voor studenten die geen of weinig zinsanalyse hebben gehad in het secundair onderwijs is een zelfstudiepakket voorhanden met oefeningen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gedoceerd in het eerste semester.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Doelstelling van dit opleidingsonderdeel: de studenten een Italiaans taalkundig begripsapparaat te leren hanteren (terminologie, bibliografie, beschrijving) en hun normatieve grammaticale kennis van het Italiaans meta-cognitief te kunnen duiden. Via dit college worden de studenten in staat gesteld om de grammaticale kennis uit Ba1 te vertalen in een taalkundige kennis, en wordt van hen verwacht om de gekende grammaticale fenomenen op een taalkundige manier te kunnen beschrijven. Ze zijn m.a.w. in staat om zowel taalkundige termen te begrijpen, alsook om dat begrip om te zetten in de praktijk (het vinden/opzoeken van specifieke termen in een tekst).


3. Inhoud
Studenten worden vertrouwd gemaakt met de termen, begrippen, analysetechnieken en leren hun eigen grammaticale kennis zelfstandig beschrijven en structureren. Ze kunnen grammaticale items dan ook taalkundig omschrijven. Bij dit opleidingsonderdeel hoort ook een brede methodologische inleiding (handboeken, grammatica's, woordenboeken, bibliografie├źn ...) tot de Italiaanse taalkunde.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Handboek waaruit wekelijks stukken uit worden voorbereid - die stukken worden verder toegelicht tijdens het college:

  ANDORNO, Cecilia, (2003), La grammatica italiana. Milano: Mondadori.

  Naast het handboek wordt ook stelselmatig teruggekoppeld naar een normatieve grammatica:

  TRIFONE, Pietro & Massimo PALERMO , (2004), Grammatica italiana di base. Bologna: Zanichelli.  7. Facultatief studiemateriaal
  Als grondige aanvulling voor de normatieve grammatica valt in elk geval de grammatica van Luca Serianni aan te bevelen:

  SERIANNI, Luca (2003), Italiano. Grammatica. Sintassi. Dubbi. Milano: Garzanti. (collana "Le Garzantine"). Of ook
  SALVI Giampaolo & Laura VANELLI (2004), Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.
  8. Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding gebeurt door de docent. De studenten krijgen wekelijkse voorbereidingstaken, en een schriftelijk examen. Meer info in de studiewijzer op de relevante Blackboard-pagina's.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 18/09/2010 16:41 dieter.vermandere