Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse letterkunde 2: da Manzoni al Novecento fino ai giorni nostri
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0270
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Walter Geerts
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Studenten hebben een goede grammaticale basiskennis en zijn in staat om notities te nemen en literaire teksten te lezen. Verder kunnen de studenten ook bouwen op begrippen en termen uit de literaire en culturele geschiedenis van Italië (cf. colleges Italiaanse letterkunde 1 en Samenleving en Cultuur van Italië1 en 2).

 *Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten zijn in staat om de markante evoluties in het literaire landschap van het Italië van de 19de, 20ste en 21ste eeuw te begrijpen en te duiden; en kunnen zich zelfstandig verdiepen in specifiekere aspecten van de behandelde auteurs en/of eeuwen.
3. Inhoud

Dit college wil een grondig overzicht bezorgen van de letterkunde uit de negentiende en twintigste eeuw en de hedendaagse periode. We gaan in op de onstaansgeschiedenis van de historische roman, met als boegbeeld Manzoni, de werken gelinkt aan de eenmaking van Italië en het verismo, dat zich spiegelt aan het Franse naturalisme.

Aan het begin van de twintigste eeuw openen Pirandello en Svevo, ondanks hun zichtbare wortels in het naturalisme, een nieuwe periode die meteen ook een Europese draagwijdte krijgt. In het kielzog van het Europese symbolisme in de poëzie ontwikkelt zich de Italiaanse variant van het Ermetismo waarbij vooral Ungaretti en Montale bepalend voor de verdere evolutie zijn. Europees wordt de Italiaanse literatuur pas met het tijdschrift Solaria. Voor het proza is het wellicht de ingenieur Gadda die de meest diepgaande literatuur aflevert, over de traditionele genres heen. Fascisme, anti-fascisme, oorlog en burgeroorlog bepalen grondig de literatuur rond het midden van de eeuw met auteurs als Pavese, Fenoglio, Vittorini, Sciascia, Primo Levi, Carlo Levi. Film en literatuur beginnen in het neoreralisme een vruchtbare dialoog . De tweede eeuwhelft wordt gedomineerd door het Romeinse trio Moravia, Morante, Pasolini, waarvan de laatstgenoemde film en literatuur verder laat interageren. Met Calvino begint als het ware de éénentwintigste eeuw, waarbij enkelen – Arbasino, Consolo, Tabucchi,... – zich al profileren als toonzetters.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus

  Verplichte lectuur

  Blackboard : materiaal & links
  7. Facultatief studiemateriaal

  Relevante bibliografische informatie wordt tijdens de colleges aangebracht.
  8. Studiebegeleiding

  Studiebegeleiding gebeurt door de docent na afspraak, voorafgaand of volgend op de colleges.
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 03/07/2010 12:55 walter.geerts