Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Hedendaagse Nederlandse letterkunde
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0070
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Georges M Wildemeersch
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:



1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Nihil

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd




2. Eindcompetenties (eindtermen)
Vaardigheid in de analyse en de interpretatie van teksten uit de hedendaagse Nederlandse literatuur (vanaf ca. 2000).


3. Inhoud

De colleges reiken een context en mogelijke leeswijzen aan voor recent verschenen prozawerk. Onderwerpen die aan bod komen en geïllustreerd worden met fragmenten zijn onder andere postmodernisme, autobiografie, genealogie, engagement, straatrumoer en multicultuur. De studenten maken kennis met uiteenlopende stalen van hedendaags proza. Volgende romans worden grondig besproken en bediscussieerd: Arnon Grunberg, Tirza (Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 2006, 430 p.), Tom Lanoye, Het derde huwelijk (Prometheus, Amsterdam, 2006, 337 p.) en Connie Palmen, Lucifer (Prometheus, Amsterdam, 2007, 352 p.). Een bundel teksten wordt via de cursusdienst ter beschikking gesteld.




4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Werkcolleges



 • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek



 • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  De vermelde werken, inclusief de reader met prozafragmenten en essays die via de cursusdienst ter beschikking wordt gesteld.




  7. Facultatief studiemateriaal
  Wordt vermeld in de reader.


  8. Studiebegeleiding
  De docent is beschikbaar voor vragen voor, tijdens en na de colleges of na afspraak.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 19/12/2010 14:34 georges.wildemeersch