Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse taalbeheersing 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0380
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Pol Cuvelier
Dominiek Sandra
Shanti Verellen
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties


*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Het college is er in de eerste plaats op gericht de studenten in het wetenschapsdomein van de taalbeheersingskunde in te leiden. In de tweede plaats, maar geheel geïntegreerd met de eerste doelstelling, wordt ernaar gestreefd de actieve taalbeheersing van de deelnemers aan te scherpen. Met dat doel worden oefeningen (in verschillende fasen) gegeven op een aantal verschillende vlakken: het interpreteren en herschrijven van overheidsinstructies, voorbereiden en afnemen van interviews, vergadertechnieken, folders en voorlichting i.v.m. diverse onderwerpen, enz. Het aantal en de juiste aflijning bepalen we, o.a. ook rekening houdend met het aantal studenten.
3. Inhoud

                        

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende onderdelen die in dit vak aan de orde komen. Het vak bestrijkt een aantal genres binnen de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing, én een geïntegreerde schrijftraining. De meer reflecterende delen staan in de linkerkolom ("theorie"), de op (schrijf)vaardigheid gerichte delen in de rechterkolom ("schrijfinstructie", etc.).

                           Intro: Wat is taalbeheersing ?

Theorie: interview

                                                            Schrijfinstructie: interview

Theorie: overheidscommunicatie

Theorie: folders

                                                            Presentaties: interview

                                                            Schrijfinstructie: structuur

                                                            Schrijfinstructie: publiekgericht schrijven

Theorie: vergaderen

 Planning eerste semester (sept. 2009-dec. 2009)

Datum NL TB 2: onderwerp
23-09-09 Intro: Wat is taalbeheersing?
30-09-09 Theorie: interview
07-10-09 Theorie: interview
14-10-09 Theorie: interview
21-10-09 Schrijfinstructie: interview
28-10-09 Schrijfinstructie: interview
04-11-09 Theorie: overheidscommunicatie
11-11-09 Wapenstilstand
18-11-09 Theorie: overheidscommunicatie
25-11-09 Theorie: folders
02-12-09 Theorie: folders
09-12-09 Presentaties: interview
16-12-09 Presentaties: interview


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Cursus- en leespakket, ter beschikking gesteld door de docenten.


  7. Facultatief studiemateriaal

  Diverse kortere instructieve teksten.

   
  8. Studiebegeleiding
  Knooppunt is de reeks contactcolleges


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 15/12/2009 23:10 pol.cuvelier