Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Spaanse taalkunde 2
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLS0190
Semester:2e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Gretel De Cuyper
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Grammatica en taalbeheersing van het Spaans 1

Grammatica en taalbeheersing van het Spaans 2

Algemene taalkunde

Er wordt aangeraden geslaagd te zijn voor de drie vermelde vakken alvorens in te schrijven voor dit vak.

Er wordt zeer sterk afgeraden in te schrijven voor dit vak indien men niet geslaagd is voor beide BA1-taalvakken.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De student zal inzicht verworven hebben in de basisbegrippen, de methodologie en het onderzoeksdomein van de taalkunde van het moderne Spaans.
De student zal kennis opgebouwd hebben over de concrete behandelde thema’s.
De student zal in staat zijn een taalkundig artikel te lezen en te begrijpen.
De student zal opdrachten in groep uitgewerkt hebben


3. Inhoud
Voortbouwend op de basis van het vak "Algemene Taalkunde", zal dit vak een inleiding aanbieden in de taalkunde van het Spaans aan de hand van de studie van enkele concrete thema's geselecteerd uit de fonologie, morfologie, sintaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, diachrone linguïstiek van het Spaans.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  persoonlijke notities

  syllabus
  7. Facultatief studiemateriaal
  Zal tijdens de lessen worden meegedeeld.


  8. Studiebegeleiding
  gretel.decuyper@ua.ac.be


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 05/07/2010 11:13 gretel.decuyper