Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Stage
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:1015FLWTLT
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:10
Uren Studietijd:280
Uren theorie:
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Luc Van den Dries
Els Silvrants-Barclay
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

alle informatie op:

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=THEATERWET&n=77108*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)3. Inhoud4. Werkvormen


5. Evaluatievormen


6. Noodzakelijk studiemateriaal7. Facultatief studiemateriaal8. Studiebegeleidinglaatste aanpassing: laatste aanpassing: 11/01/2011 11:18 hanna.goossens