Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Digital humanities
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:1016FLWTLA
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Thomas Crombez
Walter Daelemans
Dirk Van Hulle
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
 • Inzichtelijk maken van de veranderende  ( omgang met )  primaire bronnen in de literatuurstudie door de toenemende beschikbaarheid van gedigitaliseerde boeken en manuscripten
 • Een overzicht verwerven op de recente evoluties in taalkundig en historisch onderzoek voortvloeiend uit de introductie van AI-technieken (machine learning)
 • Praktische ervaring opdoen met standaarden en methodes uit de Digital Humanities , binnen één van de volgende domeinen : het samenstellen en representeren van een digitaal corpus; een bronnencollectie online ontsluiten; het aanwenden van computationele tools voor onderzoeksvraagstellingen3. Inhoud
DEEL 1 Digital Humanities: Een overzicht
Werkvorm:  Hoorcolleges
Structuur:  acquisitie -- verwerking -- presentatie  van digitale bronnen
 • 1 ( acquisitie ) Digitalisering van geluid, spraak, beeld, video, tekst. Formaten en conversie, standaarden, dragers, digitale duurzaamheid 
 • 2 ( acquisitie ) Representatie en codering van tekst in corpora (HTML en XML, TEI) 
 • 3 ( acquisitie, verwerking ) Corpora van literaire teksten en historische documenten 
 • 4 ( acquisitie, verwerking ) Corpora van linguïstische data en corpusannotatie; het internet als corpus
 • 5 ( acquisitie, verwerking ) Digitalisering van een (literair) manuscript
 • 6 ( presentatie ) Presentatie en communicatie van onderzoek in de Digital Humanities: onlinecorpora, onderzoekswebsites, visualisaties, demo's, blogs, wiki's 
 • 7 Overzicht van lopend onderzoek / Linguïstiek
 • 8 Overzicht van lopend onderzoek / Geschiedenis en literatuurwetenschap  

DEEL 2 Practicum Digital Humanities
Werkvorm: Werkseminarie
Structuur: Keuze uit Practicum Literatuur, Practicum Linguïstiek, Practicum Geschiedenis 4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries
 • Practica

 • Eigen werk:
 • Oefeningen • 5. Evaluatievormen
  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  • Eigen syllabus (= lesnotities bij hoorcolleges 1 tot 6) onder de vorm van collectief bewerkte Google Documenten (met links ernaar van op de Blackboard-pagina)
  • A Companion to Digital Humanities  (eds. Schreibman, Siemens, Unsworth), 2004  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 23/06/2010 11:56 walter.daelemans