Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse letterkunde
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:1018FLWTLI
Semester:2e semester
Studiepunten:6
Uren Studietijd:168
Uren theorie:45,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Walter Geerts
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Taalvaardigheid en grammaticavakken van BA1 en2, de overzichtsvakken literatuur ('Van Dante tot Goldoni' én 'van Manzoni tot vandaag') van BA2.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Bij gunstige afloop werd inzicht verworven in het wereldbeeld en de literaire eigenschappen van één van Italië's bekendste auteurs van de 20e eeuw, Pirandello. Door de keuze van de novellen wordt ook inzicht verworven in de bijzondere narratieve poëtica van dit literaire genre.


3. Inhoud
Le Novelle di Pirandello. - Pirandello gaf zijn indrukwekkende collectie novellen de titel mee "Novelle per un anno". Er zat m.a.w. stof in om elke dag van het ganse jaar met een dosis literatuur te voorzien. Naast de in Italië sterk aanwezige kalender van religieuze feesten en gebeurtenissen ontwierp Pirandello een bundel van "wijsheidsteksten" voor de gewone, ook niet-gelovige, burger. Het plot plaatste hij zowel in agrarisch Zuid-Italië, vaak Sicilië, zijn geboortestreek, als in Rome, de stad waar hij leefde en werkte. Zijn personages ontleent hij aan de vele lagen van de bourgeoisie, de opkomende middenklasse. De behandelde thema's en problematieken zijn sociaal, politiek, emotioneel van aard. Vaak is er een tragische of tragi-komische inslag. Enkele figuren uit de novellen verkrijgen een emblematische status, rolmodellen van opstand, weerstand, nederlaag of met het lot verzoende overgave in en voor een wereld waar smart en lijden vaker voorkomen dan vreugde en geluk. In de colleges zullen weerkerende thema's én de techniek van de novelle-constructie worden onderzocht.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Excursie


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Er bestaan talrijke paperback uitgaven van de volledige novellen-reeks, o.a. bij Mondadori, Garzanti, Giunti, voor de prijs van ong. euro 30,00 voor alle delen. Een bibliografie zal ter beschikking worden gesteld. 


  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 08/09/2010 12:01 walter.geerts