Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Literary texts in English 3: modernism
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLE0320
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dirk Van Hulle
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Engels
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Geslaagd zijn voor de verplichte vakken (Engelse literatuur) "Introduction to the Study of Literature in English", "Literary Texts in English 1: Romanticism" en "Literary Texts in English 2: Realism"


*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
In dit opleidingsonderdeel verwerven studenten:

- een grondige kennis van de belangrijkste stromingen in de Engelstalige literatuur van de eerste helft van de twintigste eeuw;

- vaardigheden (1) in het analyseren van modernistische verhalen, romans en gedichten, en (2) in het lezen van academische artikelen over modernistische literatuur;

- inzicht in de historische en sociale context waarin deze werken tot stand zijn gekomen.

 
3. Inhoud
Dit opleidingsonderdeel biedt een algemeen overzicht van het literaire modernisme. Na een inleiding over de historische en culturele context lezen en analyseren we verscheidene representatieve Engelstalige werken (in verschillende genres) uit de laatste decennia van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, met teksten van onder meer Joseph Conrad, John Millington Synge, W. B. Yeats, Katherine Mansfield, Gertrude Stein, James Joyce, T. S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound, William Faulkner.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal


  Peter Childs, 'Modernism' (series: 'The New Critical Idiom'). 2nd edition.
  London and New York : Routledge, 2007.

   

  Joseph Conrad, ‘An Outpost of Progress’ & ‘Heart of Darkness’ in: Heart of Darkness and Other Tales, Oxford : Oxford World’s Classics.

   

  William Faulkner, The Sound and the Fury (edited by David Minter). Norton Critical Edition.

   

  James Joyce, A Portrait of the Artist As a Young Man . London : Penguin Modern Classics.

   

  Virginia Woolf, Mrs Dalloway. London : Penguin Modern Classics.

   

  T. S. Eliot, Prufrock; The Waste Land (in Longman Anthology; cf. ISLE)

  James Joyce, from: Dubliners: The Dead (in Longman Anthology)

  James Joyce, from: Ulysses: chapter 13 ['Nausicaa'] (in Longman Anthology)

  Katherine Mansfield, 'The Garden Party' http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/GardPart.shtml

  Gertrude Stein, Tender Buttons (fragment; handout)

  W. B. Yeats, 'Sailing to Byzantium' (in Longman Anthology)

   

   
  7. Facultatief studiemateriaal

  Steven Matthews, Modernism. London: Arnold, 2004.

  Lawrence Rainey, ed., Modernism: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

  Ronald Carter and Peter Stockwell, eds. The Language and Literature Reader. London and New York: Routledge, 2008.
  8. Studiebegeleiding
  Voor problemen of vragen met betrekking to het opleidingsonderdeel is de docent na de les of via email te bereiken (dirk.vanhulle@ua.ac.be).


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 28/09/2010 14:08 dirk.vanhulle