Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Latijnse teksten
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0600
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Rita Beyers
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Ervaring met lectuur van Latijnse teksten.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten hebben door een close reading van uitgekozen teksten nader inzicht verworven in de eigenheid van een Latijns auteur van wie het oeuvre heeft nagewerkt in de Europese literatuur en cultuur, en zijn vertrouwd met de specifieke interpretatorische benadering die de lectuur van een antiek werk vereist.

Meer concreet betekent dit dat de studenten de geziene Latijnse teksten kunnen vertalen en analyseren, en daarbij oog hebben voor stilistische, inhoudelijke en literairhistorische aspecten.

Zij kunnen een drietal artikels inhoudelijk bespreken en plaatsen tegen de achtergrond van de geziene teksten.

Door bijkomende lectuur in vertaling hebben zij een overzicht van heel het werk.

 
3. Inhoud

We lezen en bespreken fragmenten uit een werk van Ovidius: Metamorphoses of Tristia, afhankelijk van de voorkeur van de studenten - te bepalen bij de aanvang van de colleges. Het verhaal van Pygmalion - Myrrha - Adonis uit het tiende boek van de Metamorphoses is alvast een aanrader.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Inleiding en commentaar worden op blackboard geplaatst; de Latijnse tekst wordt aan het begin van de colleges aan de studenten bezorgd.
  7. Facultatief studiemateriaal

  Een moderne Nederlandse vertaling van het werk van Ovidius dat we lezen. Van de Metamorphoses heeft Marietje D'Hane-Scheltema in 1993 een schitterende vertaling bezorgd.

  Woordenboek Latijn-Nederlands van Harm Pinkster (on line beschikbaar)

  .
  8. Studiebegeleiding

  De studenten richten zich met hun vragen rechtstreeks tot de docent.
  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 26/07/2010 15:28 rita.beyers