Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Inleiding tot de structuur van een niet Indo-Europese taal: Swahili
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLKEU80
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Didier Goyvaerts
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Het is de bedoeling dat op het einde van de cursus studenten inzicht hebben in de structuur van het Swahili, weten wat een agglutinerende taal is en in staat zijn elementaire zinnen te vormen.


3. Inhoud
Eerste kennismaking met een Bantutaal. Analyse van de naamwoordklassen en de elementaire zinsbouw van het Kiswahili (+  één of twee colleges over de geschiedenis en de cultuur van Oost-Afrika).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Wordt ter beschikking gesteld.


  7. Facultatief studiemateriaal  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 30/11/2008 15:26 didier.goyvaerts