Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 2 (tweejaarlijks, in de oneven jaren b.v. 2011-2012)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0090
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Georges M Wildemeersch
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Specifieke aanvangscompetenties zijn niet vereist.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De teksten van Gerard Reve in hun context situeren, de grondtrekken ervan analyseren en deze integreren in een synthetische visie op het oeuvre.
3. Inhoud

De bedoeling is om een selectie uit de romans, brieven en gedichten van Reve te behandelen. Daarbij wordt aandacht besteed zowel aan de biografische achtergrond als aan de maatschappelijke, politieke en ideologische context van Reves werk. Belangrijke topics zijn humor en ironie, autobiografie en mythografie, religie en erotiek, romantiek en decadentie.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus met teksten van en over de betrokken auteur wordt ter beschikking gesteld via Universitas. Opgave van de te lezen teksten gebeurt bij de aanvang van het college.
  7. Facultatief studiemateriaal

  1. Tom Rooduijn, Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven, Uitgeverij Conserve, Schoorl, 2002

   2. Toine Moerbeek, Reve tot de vierde macht. Een leesverslag, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2004

   
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 08/07/2010 12:50 georges.wildemeersch