Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse letterkunde: renaissance
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0270
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Hubert Meeus
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
De studenten moeten de cursus 'Inleiding tot de studie van de Nederlandse Letterkunde: Oude Teksten ' met succes hebben gevolgd.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
De studenten moeten inzicht verwerven in een aantal onderzoeksmethoden voor zeventiende-eeuwse teksten. Zij moeten de eigenheid van renaissancetoneel en van de komedie leren herkennen. Ze moeten zelfstandig een aspect ervan kunnen onderzoeken en daar mondeling en schriftelijk verslag over uitbrengen. Ze moeten een woordverklaring bij de tekst kunnen maken.


3. Inhoud

Aan de hand van twee toneelstukken uit de Renaissance periode, een spel van een gecanoniseerde auteur uit de Noordelijke Nederlanden en een minder bekend spel uit de Zuidelijke Nederlanden maken de studenten kennis met de problematiek van een wetenschappelijke benadering van historische teksten.

Gierigheid loont niet.

Zowel in P.C. Hoofts Warenar (1617) als in Willem Ogiers De Gierigheydt (1678) spelen gierigaards de hoofdrol.  De studie van de komedie en de klucht biedt de mogelijkheid om kennis te maken met tal van aspecten van het onderzoek van het 17de-eeuwse toneel, waarbij zowel de literaire en de historische achtergrond, de contemporaine toneelopvattingen, de reconstructie van oude opvoeringen, het gebruik van humor en het produceren van komische effecten, als de vergelijking tussen bewerking en origineel, editietechniek en de moderne herspelling of hertaling aan bod komen.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Excursie


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal


  - Syllabus van de docent te verkrijgen bij Universitas.

   
  7. Facultatief studiemateriaal

  R. Erenstein, Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam 1995. (ook in paperback verkrijgbaar)

  Karel Porteman & Mieke Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1560-1700. Amsterdam, Bakker, 2008.
  8. Studiebegeleiding
  Vragen kunnen worden gesteld via  blackboard.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 07/07/2010 12:56 hubert.meeus