Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Woord en beeld
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLT0330
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:10
Uren Studietijd:280
Uren theorie:
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Sabine Hillen
Johan Pas
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Geen bijzondere competenties.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

 

Een inzicht verwerven in de problematische relatie woord/beeld in de moderne en hedendaagse kunst. In staat zijn om deze inzichten te visualiseren in een concrete vorm die wordt voorgesteld tijdens een tentoonstelling.
3. Inhoud

Woord en beeld: Een interartistiek project

Op het einde van de twintigste en aan het begin van de eenentwintigste eeuw, een tijdperk waaruit multimedia niet meer is weg te denken, lijken woord en beeld bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. De discussie over de interactie tussen deze twee media en de dominantie van het ene medium boven het andere werd echter al gevoerd in de Griekse Oudheid. Afhankelijk van de periode in de geschiedenis, van het taalgebied en van de maatschappelijke ontwikkelingen worden de beeldende kunst en de literatuur elkaar als model voorgehouden. In de cursus 'Woord en beeld: Een interartistiek project' werken studenten van de opleiding Theater-, film- & literatuurwetenschap (Universiteit Antwerpen) en studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Hogeschool Antwerpen) samen aan een creatie waarin de interactie tussen woord en beeld centraal staat. Na een inleiding op de interactie tussen de verschillende media en een introductie op het thema, gaan de studenten in groepjes aan de slag. Het resultaat van de samenwerking zal worden tentoongesteld.

Het seminariegedeelte wordt georganiseerd in het begin van het eerste semester, de projecten lopen door tot in het tweede semester.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep
 • Casussen: In groep
 • Scriptie: Individueel

 • Projectwerk:
 • In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Practicum

 • Permanente evaluatie:
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting

 • Presentatie


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Wordt ter beschikking gesteld van de studenten op blackboard.


  7. Facultatief studiemateriaal

   
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 08/01/2010 14:46 geert.lernout