Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Literaire genres
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTL00020
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Bart Eeckhout
Luc Herman
Luc Van den Dries
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Vertrouwdheid met de kenmerken van en de verschillen tussen de drie onderdelen waartoe "literatuur" meestal wordt herleid, met name proza, poëzie en drama.


3. Inhoud
Om een greep te krijgen op de veelheid van teksten die als literatuur functioneren werken critici en literatuurwetenschappers graag met etiketten. De etiketten met de meest algemene toepassing zijn proza, poëzie en drama. De literatuurwetenschap werkt dus met het vermoeden dat elk van deze tekstsoorten op een manier kan worden benaderd die wezenlijk verschilt van de aanpak van de twee andere. Voor proza werd de narratologie ontwikkeld, waarmee men in principe elke verhalende tekst te lijf kan. In het deel over poëzie wordt de student vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen uit de wetenschappelijke poëziekritiek zoals vorm, ritme/metrum, klankeffecten en stijlfiguren. De behandeling van drama gaat uit van het idee dat deze tekstsoort specifiek ontworpen werd voor de scène; het is een pre-tekst voor het theater.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  1. (Verplicht) Drama: Syllabus. Verkrijgbaar vanaf 20 september bij Universitas.
  2. (Verplicht) Drama: Antigone (Sophocles) verkrijgbaar bij Acco.
  3. (Verplicht) Poëzie: Syllabus. Verkrijgbaar vanaf 12 oktober bij Universitas.
  4. (Verplicht) Proza: Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse (Nijmegen: Vantilt, tweede editie 2005). Verkrijgbaar bij De Groene Waterman (Wolstraat).
  5. (Aanbevolen) (60 trefwoorden uit:) H. van Gorp, Lexicon van literaire termen (Groningen: Wolters,zevende druk 1998 en latere drukken!). Verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.  7. Facultatief studiemateriaal
  M. Pfister, The Theory and Analysis of Drama (1988)


  8. Studiebegeleiding

  Gelieve hiervoor de betrokken lesgever per e-mail te contacteren.  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 26/09/2010 16:18 bart.eeckhout