Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Inleiding tot de westerse wijsbegeerte
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTL00200
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Geert Van Eekert
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Er wordt geen kennis over de traditie van de westerse wijsbegeerte voorondersteld.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
- De studenten dienen inzicht te hebben in de grote lijnen van de Westerse wijsbegeerte.
- De studenten dienen een wijsgerige argumentatie te kunnen weergeven.


3. Inhoud
Deze cursus wil de studenten via een historisch-thematische benadering laten kennismaken met de belangrijkste wijsgerige stromingen en idee├źn uit de Westerse filosofie.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Syllabus van de docent, die hoofdstuk per hoofdstuk ter beschikking zal worden gesteld via blackboard. Ook de schema's van de colleges zullen via deze weg worden verspreid.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Nihil


  8. Studiebegeleiding
  De studenten kunnen gebruik maken van het forum op Blackboard om vragen in verband met de leerstof voor te leggen: de docent zal de discussies daaromtrent op de voet volgen, en tussenkomen indien dat nodig is. Vragen over de leerstof kunnen echter ook via email aan de docent worden gesteld: hij behandelt het antwoord op die vragen dan in het college dat volgt op die email.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 31/08/2009 15:53 geert.vaneekert