Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0030
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Luc Rasson
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Een goed niveau van gesproken en geschreven Frans, zoals kan blijken uit de resultaten voor het vak Frans in het secundair onderwijs.*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De studenten kunnen op een vlotte wijze een conversatie in het Frans voeren en een tekst schrijven in bijna foutloos Frans over een onderwerp van algemeen maatschappelijk en cultureel belang.
3. Inhoud

Deze cursus beoogt de verbetering en verfijning van het gesproken en geschreven Frans. Enerzijds schrijven de studenten in de loop van het jaar een aantal teksten (thuis en in de klas) waarvan de verbetering individueel gebeurt. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar correct taalgebruik en coherentie van de argumentatie. Anderzijds wordt het gesproken Frans geoefend in kleine conversatiegroepen waarbij wordt stilgestaan bij de specifieke problematiek van Nederlandstaligen. Om enige substantie te geven aan de te bespreken topics en om de studenten meer vertrouwd te maken met de Franse cultuur zullen er elk semester een roman en (meestal) een film behandeld worden.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges
 • Practica
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • (tussentijdse) testen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus: Luc Rasson, Introduction à la pratique de l'écrit, Universitas.

  In het eerste semester van 2010-2011 lezen we een roman van Robert Merle, hetzij Derrière la vitre, hetzij Les hommes protégés.

   
  7. Facultatief studiemateriaal
  De klassieke woordenboeken en grammatica's, zoals Le petit Robert, de Grevisse, de Hanse, enz.


  8. Studiebegeleiding
  De docent is altijd bereikbaar voor en na de les of na afspraak via e-mail: luc.rasson@ua.ac.be


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 17/06/2010 16:57 luc.rasson