Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Inleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periode
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLF0040
Semester:2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Paul Pelckmans
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Frans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Alle studenten die binnen de bachelor Taal- en Letterkunde opteren voor de taalmodule Frans volgen verplicht dit vak. Een degelijke basiskennis van de Franse taal is dan ook vereist.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De cursus biedt een coherent historisch kader waarbinnen de verdere cursussen Franse letterkunde, in het bijzonder auteurs-colleges, worden geïntegreerd. 

De studenten verwerven een encyclopedische basiskennis van de Franse letterkunde (belangrijkste auteurs, werken, stromingen) en ontwikkelen een (cultuur)historisch bewustzijn dat hen moet toelaten belangrijke evoluties in het literaire veld (genres, stromingen, vernieuwende auteurs) te situeren en te begrijpen.
3. Inhoud
De cursus biedt een systematisch overzicht van de evolutie van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot het einde van de XVIIIe eeuw en situeert de belangrijkste auteurs in hun historische en cultuurhistorische context.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  - Kris Peeters, Parcours littéraires du moyen âge aux Lumières. Huit siècles de culture et de littérature françaises, Leuven/Voorburg, Acco, 2007. 
  - een lectuurlijst  wordt ter beschikking gesteld in de colleges en, van bij het begin van het tweede semster, ook op BB. De betrokken teksten zijn beschikbaar in diverse pocket-uitgaves (of desgewenst ook in de meeste middelgrote bibliotheken). 
  7. Facultatief studiemateriaal
  n.v.t.


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 18/06/2010 14:54 paul.pelckmans.1