Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse taal: woordenschat
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0010
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dieter Vermandere
Monica Jansen
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Voor dit opleidingsonderdeel is geen voorkennis vereist; het is wel aan te raden om samen met dit opleidingsonderdeel ook de cursus "Italiaanse Taal: grammatica" uit het Bachelorprogramma te volgen ("grammatica" wordt aangeboden in het uurrooster van Ba1), en ook het opleidingsonderdeel "Mondelinge vaardigheden".


*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Dit opleidingsonderdeel stelt de studenten in staat om een uitgebreide basiswoordenschat Italiaans te verwerven (ong. 3.500 woorden).

Naast de passieve en actieve woordenschatkennis verwerven de studenten ook vooral de concrete gebruikscontexten waarin deze woorden het frequentst voorkomen, via de oefeningen die via Blackboard moeten worden gemaakt.


Een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel impliceert dan ook dat de student een grondige basiskennis heeft van de Italiaanse "fundamentele" woordenschat (3.500 lemma's), en dat hij/zij die woorden in en uit context kan herkennen, vertalen, interpreteren, omschrijven en beschrijven.


3. Inhoud
Deze basiswoordenschat werd op basis van wetenschappelijke frequentieparameters opgebouwd, en biedt een betrouwbare staalkaart van het "italiano fondamentale", het basisniveau Italiaans.

Aan de hand van het handboek "Italvoc I. Een systematische basiswoordenschat Italiaans" worden specifieke thematische velden ingestudeerd vóór de les, die tijdens het college verder worden ingeoefend.


Er komen verschillende soorten oefeningen aan bod: naast vertaaloefeningen ligt vooral de nadruk op gecontextualiseerde inbedding van de woordenschat.

Bij de oefeningen in de les hoort ook een elektronisch oefenpakket dat via Blackboard toegankelijk is, waarmee de studenten de woordenschat moeten inoefenen en studeren. Het instuderen gebeurt best ter voorbereiding op de colleges, en in een latere fase ook als ondersteuning (via moeilijker oefeningen).4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Italvoc I. Een systematische Italiaanse basiwoordenschat. Leuven: Acco. (S. Marzo, G. Mavolo, M. Ratinckx, S. Vanvolsem, G. Van den Bosch en D. Vermandere). Herdruk 2004.

  Dit handboek wordt verdeeld door Acco en is te vinden in de Accowinkel (Antwerpen).


  7. Facultatief studiemateriaal
  Een goed vertaalwoordenboek is zeker aanbevolen:
  VAN DALE Handwoordenboek Nederlands/Italiaans en Italiaans/Nederlands. Antwerpen - Bologna: Van Dale - Zanichelli. (V. Lo Cascio).  Een goed verklarend woordenboek; aanbevolen:
  Dizionario della lingua italiana per il terzo millennio. Torino: Paravia. (T. De Mauro).


  8. Studiebegeleiding
  Voor het volledige traject Italiaans binnen de Bachelor kunnen de studenten terecht bij de studiebegeleider voor Italiaans, prof. Dieter Vermandere. Voor dit specifieke opleidingsonderdeel ook bij mevr. Monica Jansen. Studenten met specifieke noden of voorkennis Italiaans nemen best meteen in het begin van het academiejaar contact met de studiebegeleider (Dieter Vermandere).

  De studiewijzer die bij dit opleidingsonderdeel hoort (en beschikbaar wordt op de relevante Blackboard-pagina's) bevat meer precieze informatie over cursusinhoud, studietips en dergelijke.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 09/09/2010 15:07 dieter.vermandere