Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Italiaanse taal: grammatica
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLI0020
Semester:1e en 2e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Dieter Vermandere
Monica Jansen
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Italiaans
Info semesterexamen:examen in het 2de semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Voor dit vak is geen voorkennis vereist - de opbouw van de grammaticale kennis vertrekt van het absolute instapniveau.

Voor deeltijdse of studenten met een creditcontract verdient het aanbeveling om dit college samen met het opliedingsonderdeel "Italiaanse taal: woordenschat" (uit het Ba1-rooster) in het studieprogramma op te nemen, samen met "Schriftelijke vaardigheden".

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
Door een systematische studie van de basisstructuren van de normatieve grammatica van het Italiaans en door extra oefeningen verwerven de studenten een degelijke en uitgebreide basiskennis van de normatieve grammatica van het Italiaans op zinsniveau.

Een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel impliceert dat de student de basisregels van de normatieve grammatica van het Italiaans voldoende actief beheerst en in concrete gebruikscontexten kan aanwenden.


3. Inhoud
In dit opleidingsonderdeel worden wekelijks nieuwe topics van de Italiaanse grammatica aangebracht in de les, en ingeoefend. Naast de oefeningen in de les, moeten de studenten ook thuis extra oefeningen maken (extra oefeningenboek). De studenten beschikken ook over een Nederlandstalige referentiegrammatica.

Aan de hand van slides en een handboek brengt de docent de basisstructuren in kaart. De theorie wordt meteen ook in praktijk gezet, en ingeoefend.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Handboeken:
  1) Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Perugia: Guerra Edizioni. (M. Mezzadri). 2004.
  2)Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Esercizi supplementari e test. Perugia: Guerra Edizioni. (L. Pederzani - M. Mezzadri). 2003.

  Grammatica:
  Grammatica van het Italiaans. (Prisma Grammatica). Is een Nederlandstalige grammatica die voldoende uitgebreid is, en ook contrastief werkt. Andere grammatica's (in het Italiaans) zijn uiteraard ook goed, op voorwaarde dat ze wel wat meer zijn dan een aaneenschakeling van schema's. Behalve de Prisma-grammatica worden alle boeken via de docent aangeleverd vanuit Italiƫ.


  7. Facultatief studiemateriaal
  Er zijn meerdere boekjes met (uitgebreide) werkwoordsvervoegingen op de markt. Is handig, maar niet strikt noodzakelijk. (zelf te kopen).


  8. Studiebegeleiding
  Voor begeleiding in verband met de colleges Italiaans in Ba1 kan de student steeds terecht bij de studiebegeleider van Italiaans, prof. Dieter Vermandere.

  Studenten met specifieke noden en/of voorkennis, nemen best meteen in het begin van oktober meteen contact op met de studiebegeleider.

  Voor meer informatie rond inhoud en organisatie van dit opleidingsonderdeel wordt doorverwezen naar de studiewijzer die via de relevante Blackboard-pagina's beschikbaar is.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 09/09/2010 15:01 dieter.vermandere