Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 1 (tweejaarlijks, in de even jaren b.v. 2010-2011)
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLN0080
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Georges M Wildemeersch
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Specifieke aanvangscompetenties zijn niet vereist.

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)

De teksten van Hugo Claus in hun context situeren, de grondtrekken ervan analyseren en deze integreren in een synthetische visie op het oeuvre.
3. Inhoud

De bedoeling is om aan de hand van losse gedichten, een roman en een toneelstuk de veelheid, de verscheidenheid en de complexiteit van Claus’ werk tot enkele heldere krachtlijnen te bundelen. Met oog voor bepaalde literaire, artistieke en socio-culturele ontwikkelingen in de tweede helft van de 20ste eeuw wordt aandacht geschonken aan uiteenlopende onderwerpen als experimentalisme, realisme, autobiografie, engagement, mythologie, vitalisme enzovoort.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Open boek • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Een syllabus met teksten van en over de betrokken auteur wordt ter beschikking gesteld via Universitas. Opgave van de te lezen teksten gebeurt bij de aanvang van het college.
  7. Facultatief studiemateriaal

  1. Hans Dütting (red.), Via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus, de Prom, Baarn, 1984

  2. Georges Wildemeersch (red.), Het teken van de ram. Bijdragen tot de Claus-studie, De Bezige Bij, Amsterdam, 1994 e.v. (diverse delen)

   
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 08/07/2010 12:46 georges.wildemeersch