Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    

Theatergeschiedenis 1: van de oudheid tot de 18de eeuw
 
Academiejaar:2010-2011
Code opleidingsonderdeel:FLWTLT0030
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Hubert Meeus
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:examen in het 1ste semester
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen

*Volgtijdelijkheid
Niet gedefinieerd
2. Eindcompetenties (eindtermen)
De cursus wil de studenten vertrouwd maken met een aantal basisconcepten van theater en dramaturgie in hun historische context. De studenten verwerven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van het Westerse theater van de oudheid tot het begin van de achttiende eeuw.3. Inhoud
In de cursus wordt de evolutie van het verschijnsel theater bestudeerd in zijn brede maatschappelijk context in de Oudheid (Griekenland en Rome) en in West-Europa tijdens de Middeleeuwen en het Ancien Régime. Zowel de teksten als de opvoeringspraktijk komen aan bod. De aandacht gaat daarbij o.a. uit naar de literaire aspecten, de dramatheorie, de enscenering, de theaters, de status van de acteurs, spektakelelementen, het publiek, de sociale context en naar aanverwante verschijnselen als intreden, ommegangen en openbare feesten, het theater als propagandamiddel, in het onderwijs en als maatschappelijk en politiek uithangbord.4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Syllabus van de docent verkrijgbaar bij Universitas
  - Lanseloet van Denemerken. Een abel spel. Bezorgd door Hans van Dijk. Amsterdam Amsterdam University Press, 1995 (ISBN 90 5356 146 3)
  - Pedro Calderon de la Barca, Het Leven is  droom. Uit het  Spaans vertaald door  Erik Coenen. Breda, Papieren Tijger, 2006. (ISBN 9789067281232)
  - J. Racine, Phèdre. Larousse Petits classiques. Paris, 1998. (ISBN 9782035832047 )
  - Michiel de Swaen, De gekroonde laars. Een vastenavondspel. Vertaald en toegelicht door Hubert Meeus. (Griffioen reeks) Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. ISBN 90 253 4979 X

  - W. Shakespeare, Othello. Ed. by E.A.J. Honigmann. Paperback Arden Shakespeare.London 2003 ISBN: 1 90343 645 1

   - Aristotle Poetics. Edited and translated by Malcolm Heath.  Penguin Classic, 1996 ISBN 0140446362

   - Aeschyles, Sophokles, Euripides, Greek Tragedy. Paperback Penguin Classsic 2004  ISBN 014143936X

   
  7. Facultatief studiemateriaal
  - Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Onder hoofdredactie van R.L. Erenstein. Amsterdam, 1996.
  - O.G. Brockett & F.J. Hildy, History of the Theatre.Foundation Edition. Boston a.o., 2007.  8. Studiebegeleiding
  Via Blackboard kunnen de studenten vragen stellen aan de docent en problemen bespreken.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 22/07/2010 13:05 hubert.meeus