Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur beleidsinformatica (1ste deel) 1BHIB 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Algemene economie
Inleiding tot de algemene economie1e semester60,0015,006
André Van Poeck
Jan Bouckaert
Kathleen Van Deun
Kwantitatieve methoden
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 11e semester20,0030,003
Anja Struyf
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 22e semester20,0030,003
Katrien Van Driessen
Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen 1e en 2e semester30,0045,006
Martine Van Wouwe
Bedrijfskunde
Accountancy1e en 2e semester45,0030,006
Nadine Lybaert
Christine Lippens
Management en organisatie2e semester4,006
Nathalie Vallet
Evy Sadicaris
Wouter Van Bockhaven
Informatietechnologie en beleidsinformatica
Digitale elektronica2e semester30,003
Herwig Mannaert
Informatiesystemen1e semester50,006
Carlos De Backer
Verbredende studiedomeinen
Filosofie2e semester30,003
Hendrik Opdebeeck
Inleiding tot de psychologie2e semester30,003
Carolyn Declerck
Inleiding tot de sociologie1e semester30,003
Erik Henderickx
Inleiding tot het recht1e semester40,009,006
Daniël Cuypers
Talen : 6 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur beleidsinformatica (2de deel) BHIB 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Algemene economie
Macro-economie2e semester45,0015,006
Willem Meeusen
Kathleen Van Deun
Micro-economie1e semester45,0015,006
Bruno De Borger
Kwantitatieve methoden
Beslissingsondersteunende methoden1e semester30,0045,006
Bart Heijnen
Ida Ruts
Bedrijfskunde
Financiële rapportering en analyse2e semester30,0030,006
Patrick d'Haens
Marketingbeleid2e semester45,0015,006
Nathalie Dens
Informatietechnologie en beleidsinformatica
Programmeren en datastructuren2e semester30,0030,006
Jan Moons
Systeemontwerp1e semester30,0030,006
Jan Verelst
Verbredende studiedomeinen
Onderneming en recht1e semester75,006
Hendrik Vanhees
Tim Wustenberghs
Talen : 6/9 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Duits 21e en 2e semester15,0030,003
Ingeborg Dusar
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 21e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Frans 21e en 2e semester15,0030,003
Dominique Markey
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 21e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Vrije keuze: gespreid over de volledige BA-opleiding kiest de student 6 stp, bij voorkeur uit een specialisatiecluster (BA TEW) of uit onderstaande lijst
International financial economics2e semester30,003
Michel Dombrecht
Language, culture and management1e en 2e semester30,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Lezingenreeks 'Kékulé' (tweejaarlijks, onpare jaren)1e en 2e semester30,003
Herbert Peremans
Location of economic activity2e semester30,003
Ann Verhetsel
Thomas Vanoutrive
Logistics management1e semester30,003
Wout Dullaert
Optimalisering voor economisten1e semester45,006
Wilfried Parys
Social and organizational psychology2e semester45,004
Carolyn Declerck
Transport economics2e semester30,003
Thierry Vanelslander
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur beleidsinformatica (3de deel) 3BHIB 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Kwantitatieve methoden
Kwantitatieve beleidsmethoden2e semester30,0045,006
Peter Goos
Bedrijfskunde
Financieel management1e semester45,0015,006
Marc Deloof
HRM en arbeidsrecht2e semester45,006
Erik Henderickx
Ria Janvier
Management accounting en controle1e semester30,003
Anna Jorissen
Informatietechnologie en beleidsinformatica
Beleidsinformatica1e semester45,006
Wim Van Grembergen
Peter De Bruyn
Computernetwerken en databanken2e semester60,006
Jan Moons
E-business2e semester30,0015,006
Herwig Mannaert
Systeemanalyse1e semester45,0015,006
Jan Verelst
Verbredende studiedomeinen
Levensbeschouwing1e en 2e semester30,003
Patrick Loobuyck
Walter Van Herck
Bachelorproef: - partim I : Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 stp) - partim II : Begeleide zelfstudie - Seminarie Beleidsinformatica (4 stp)
Bachelorproef HIB1e en 2e semester45,006
Hans Verboven
Herwig Mannaert
Jan Verelst
Talen : 6/3 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Duits 21e en 2e semester15,0030,003
Ingeborg Dusar
Zakelijk en economisch Duits 31e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 21e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 31e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Frans 21e en 2e semester15,0030,003
Dominique Markey
Zakelijk en economisch Frans 31e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 21e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 31e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Vrije keuze: gespreid over de volledige BA-opleiding kiest de student 6 stp, bij voorkeur uit een specialisatiecluster (BA TEW) of uit onderstaande lijst
Debating Development1e semester30,003
Danny Cassimon
Development Studies1e semester23,003
Danny Cassimon
Geschiedenis van het economisch denken2e semester45,006
Guido Erreygers
European Economic Integration1e semester30,003
Paul Roosens
International financial economics2e semester30,003
Michel Dombrecht
Language, culture and management1e en 2e semester30,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Lezingenreeks 'Kékulé' (tweejaarlijks, onpare jaren)1e en 2e semester30,003
Herbert Peremans
Location of economic activity2e semester30,003
Ann Verhetsel
Thomas Vanoutrive
Logistics management1e semester30,003
Wout Dullaert
Onderhandelen1e semester30,003
Luuk Van Waes
Isabel Elst
Optimalisering voor economisten1e semester45,006
Wilfried Parys
Social and organizational psychology2e semester45,004
Carolyn Declerck
Sports economics2e semester30,006
Stefan Kesenne
Studium Generale1e semester30,003
Walter Weyns
Transport economics2e semester30,003
Thierry Vanelslander