Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Profiel van de opleiding
Biomedische Wetenschappen is een gevarieerde wetenschappelijke opleiding met een sterk interdisciplinair karakter, waarbij de gezonde en de zieke mens centraal staat. Tijdens deze opleiding verwerf je fundamenteel wetenschappelijke kennis en raak je vertrouwd met een aantal laboratoriumvaardigheden. Je wordt begeleid door een team van wetenschappers, artsen, dierenartsen en apothekers. Het studieprogramma bestaat uit een aantal leerlijnen. In de leerlijn ‘structuur en functie van de mens’ behandelt thema’s, van cel tot orgaan en van prikkel tot reactie. De leerlijn ‘pathologie’ behandelt belangrijke ziektethema’s met vakken als anatomo-pathologie, oncologie, immunologie en microbiologie. De leerlijn ‘onderzoeksmethoden’ biedt je een doorgedreven training in microscopische  technieken, medische laboratoriumtechnieken en biostatistiek. In de leerlijn ‘academische vaardigheden’ leer je op een gestructureerde manier informatie verzamelen in het Engels en Nederlands, analyseren en verwerken en de bekomen gegevens en resultaten op professionele wijze presenteren. In de scriptie of het projectwerk behandel je een zelf gekozen biomedisch thema, waarin zowel onderzoeksthema’s, onderwijstopics als aspecten van ondernemerschap aan bod kunnen komen.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Hoewel het academisch bachelordiploma een einddiploma op zich kan zijn, is het in eerste instantie een voorbereiding op de master. Met een masterdiploma kan je, afhankelijk van de afstudeerrichting, doorgroeien naar leidinggevende functies in biotechnologische bedrijven en laboratoria, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven (bv. leidinggevende clinical research professionals), de milieu- en voedingssector, en tal van overheidsinstellingen. Dit diploma bereidt je ook optimaal voor op een doctoraatsstudie, waarna je makkelijker kan doorstromen naar leidinggevende onderzoeksfuncties.
Bestuur Departement Biomedische Wetenschappen
Departementsvoorzitter:  Louis Maes
Ondervoorzitter:  Dirk Snyders

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
pat.vermeiren@ua.ac.be T + 32/3 265 23 14 

 
Het departement Biomedische Wetenschappen behoort tot de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. 
Decaan: Frans Van Meir 
Vice-Decaan:  Luc Pieters 
 
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1, S133
2610 Antwerpen decanfbd@ua.ac.be T +32/3 265 20 04