Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Profiel van de opleiding
Bio-ingenieurswetenschappen zijn in de eerste plaats ingenieurstudies. Je steunt op een grondige kennis biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde en leert wetenschappelijke technologie op ingenieursniveau te integreren en toe te passen, rekening houdend met de sociaal-economische context. Je leert ook biologische en chemische systemen kennen met het doel deze systemen optimaal aan te wenden. Dit kan variëren van cel- & gentechnologie, chemie, milieutechnologie tot land- en bosbeheer. Vandaag spelen bio-ingenieurs een cruciale rol in elke tak van het bedrijfsleven, bij de overheid en in het wetenschappelijk onderzoek. Aan de Universiteit Antwerpen kun je de bachelorcyclus volgen. Dankzij de nauwe samenwerking met de andere Vlaamse universiteiten sluit onze bacheloropleiding  aan op hun masteropleiding. Tijdens de twee eerste jaren verdiep je je in de algemene basiswetenschappen. Vanaf je derde bachelor krijg je de keuze tussen vier afstudeerrichtingen in milieutechnische, genetische, cellulaire, chemische of biologische toepassingen. In elk van deze richtingen worden de typische ingenieursaspecten uitgewerkt. Oefeningen en toepassingen worden in kleine groepjes doorgenomen. Kennismaking met de industrie wordt georganiseerd via  stages en bedrijfsbezoeken, onder begeleiding van lesgevers uit het bedrijfsleven.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De opleiding biedt een brede waaier aan beroepsmogelijkheden. Je kunt terecht in  diverse industriële sectoren, zoals chemische en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Het onderzoek bij het departement Bio-ingenieurswetenschappen groepeert zich binnen twee onderzoekslijnen : Chemie en voedingstechnologie en Milieutechnologie zijn onderzoeksmatig gegroepeerd in “Duurzame energie en luchtzuivering”; Cel- en genbiotechnologie en Land- en bosbeheer verdiepen zich in “Plantenproductie en stresstolerantie”. Bovendien laat de methode en werkwijze toe zich waar te maken in de domeinen buiten het vakgebied, zoals commerciële managements- en informaticagerichte functies, adviseur, beleidsmedewerker, projectmanager. Dit zowel in de industrie, de overheid, het onderwijs, de dienstensector of de milieusector.
Bestuur Departement Bio-ingenieur
Departementsvoorzitter: S. Lenaerts
Ondervoorzitter: L. D'Haese

Campus Groenenborger:
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Mieke De Mulder secretariaat_TBW@ua.ac.be T +32/3 265 32 35

Het departement Bio-ingenieur behoort tot de faculteit Wetenschappen.  
Decaan: Herwig Leirs
Vice-decaan: Nick Schryvers
Groenenborgerlaan 171
2020 AntwerpenT + 32/3 265 33 07