Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Profiel van de opleiding
De opleiding Geneeskunde in Antwerpen is het resultaat van een doordacht concept. Vanaf het 1ste jaar bieden topdeskundigen actuele, wetenschappelijk gebaseerde kennis en hun ervaring in een steeds veranderende gezondheidszorg. Het onderwijs gebeurt in kleine groepen, met individuele begeleiding en inspraak, waarborgt een vlot contact met de professoren. Je leert omgaan met de maatschappelijke problemen als arts vanaf het 1e jaar door de leeropdrachten uit praktijkgerichte onderwijslijnen zoals “Arts en Maatschappij” en “Klinische Lijn” vanuit verschillende invalshoeken, wetenschappelijk toegelicht. Je bezoekt centra voor hulpverlening, voor drugbehandeling en afkickcentra. Tijdens een ziekenhuisstage leer je alle verpleegkundige handelingen op de werkvloer. Je leert observeren, participeren, praten met en luisteren naar de patiënt.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
  • Specialisatiemogelijkheden: binnen een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen in de Antwerpse regio.
  • Huisarts: het Centrum voor Huisartsengeneeskunde onderzoeksgroep en  netwerk van huisartsenopleiders. Daar leer je wat huisartsengeneeskunde als specialisme betekent: toegepaste wetenschap dicht bij de mensen. 
  • Sociale Geneeskunde: prespecialisatie Sociale Geneeskunde is een springplank naar een loopbaan als jeugd-, verzekerings- of bedrijfsarts.
  • Uitstekend wetenschappelijk onderzoek: Vanaf je 1ste bachelor word je actief betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. Via jaarlijkse aanmoedigingsprijzen krijgen veelbelovende medische vorsers aan de Universiteit Antwerpen een duwtje in de rug.

Faculteit Geneeskunde
Decaan: P. Van de Heyning
Vice-decaan J.J. Wyndaele
 
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
T +32/3 265 26 39