Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Master of Arts in de taal- en letterkunde: Nederlands
BELANGRIJK: DE STUDENTEN VAN DEZE MASTER MOGEN GEEN OPLEIDINGSONDERDELEN VOLGEN IN ANDERE TALEN DAN DEZE VAN HUN AFSTUDEERRICHTING VAN DE BACHELOR
Masterproef (MTL)
 
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2000FLWTLAMasterproefNederlands1e en 2e semester
018
Nederlands (MTL-N)
24 SP te kiezen uit onderstaand aanbod: minstens 6 SP Nederlandse literatuur en minstens 6 SP Nederlandse taalkunde
 
Nederlandse literatuur
minstens 6 SP te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2001FLWTLNMiddelnederlandse letterkundeNederlands2e semester
456Willaert,Frank
2002FLWTLNReligieuze letterkunde van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijdNederlands2e semester
456
2003FLWTLNMystieke auteursNederlands1e semester
456Fraeters,Veerle
2004FLWTLNRenaissanceliteratuur en - cultuurNederlands2e semester
456Meeus,Hubert
2005FLWTLNVan schavot tot schouwburg: toneel in de Nederlanden van de 17de tot de 20ste eeuwNederlands1e semester
456
2011FLWTLNTeksteditieNederlands1e semester
456
2007FLWTLNVlaamse Beweging, literatuur en maatschappijNederlands2e semester
456Absillis,Kevin
2008FLWTLNDe Nederlandstalige literatuur van het interbellumNederlands2e semester
456Absillis,Kevin
2009FLWTLNLectuur en interpretatie van Nederlandse po√ęzie uit de 20ste eeuwNederlands1e semester
456Wildemeersch,Georges
2010FLWTLNMythologische tendensen in de Nederlandse literatuur 1950-2000Nederlands2e semester
456Wildemeersch,Georges
2018FLWTLNLiteraire uitgeverijenNederlands2e semester
456Absillis,Kevin
Nederlandse taalkunde
minstens 6 SP te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2012FLWTLNSpreken en horenNederlands2e semester
456
2013FLWTLNZin en betekenisNederlands1e semester
456Nuyts,Jan
2014FLWTLNDiscoursNederlands2e semester
456Nuyts,Jan
2015FLWTLNTaalcontact en taaldynamiekNederlands1e semester
456Vandekerckhove,Reinhild
2016FLWTLNPsycholingu√ĮstiekNederlands1e semester
456Sandra,Dominiek
2017FLWTLNTaalverwervingNederlands1e semester
456Gillis,Steven
Vrije ruimte (MTL-N)
 
18 studiepunten
De opleidingsonderdelen van de vrije ruimte kunnen worden gekozen uit het aanbod van
- de resterende opleidingsonderdelen van deze Master
- de opleidingsonderdelen van een andere afstudeerrichting van de Master Taal- en Letterkunde
- de opleidingsonderdelen van een andere Master van de opleiding Taal- en Letterkunde (Theater en film, Taalkunde, Literatuur van de moderniteit, Meertalige professionele communicatie)
- opleidingsonderdelen van een Master van een andere opleiding/faculteit (mits goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde). Aanvraag hiervoor via de studietrajectbegeleidster.
(Niet alle keuzeopleidingsonderdelen kunnen hier worden weergegeven. Raadpleeg hiervoor de afstudeervereisten)
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2###FLWTL*00