Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Religieuze letterkunde van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
Studiegidsnr:2002FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kees Schepers
Thom Mertens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Naast de algemene toelating om aan de opleiding tot "Master in de taal- en letterkunde -- Nederlands"  te beginnen,  zijn er geen specifieke eisen voor de studenten om de cursus te beginnen.2. Eindcompetenties

 • De studenten hebben een globale kennis van de literaire aspekten van de Middelnederlandse preek.
 • De studenten kunnen in een Middelnederlandse preektekst de typische preekkenmerken aanwijzen en benoemen.
 • De studenten kennen enkele van de meest gangbare omschrijvingen van het fenomeen mystiek, mysticus, mystieke literatuur en de voornaamste problemen die aan deze concepten kleven.
 • De studenten kennen globale de geschiedenis van Middelnederlandse mystieke literatuur, in het bijzonder van de Middelnederlandse mystieke preek.
 • De studenten kunnen een mystagogische analyse van een Middelnederlandse mystieke preek maken.3. Inhoud

Het vak wordt jaarlijks door een andere docent gegeven.
Dit jaar zijn dat Thom Mertens en Kees Schepers.

Het onderwerp is de Mystieke preek in het Middelnederlands (ca. 1300 - ca. 1550).
De bedoeling is de literaire preekvorm te bespreken, de mystieke aspekten en de literaire en religieuze context waarin deze preken verschijnen.

Voor nadere inhoudelijke informatie: klik hier


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Casussen: Individueel

 • Portfolio


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Portfolio:
 • zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Teksten enz. worden verstrekt. De kopieerkosten zijn voor rekening van de student.


  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Edities van preken.
  Thom Mertens, ‘De Middelnederlandse preek. Een voorbarige synthese’, in: Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger (red.), De Middelnederlandse preek. Hilversum: Verloren, 2009 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 116), p. 9-66.  7. Contactgegevens en begeleiding

  thom.mertens@ua.ac.be
  tel. 03 265 57 89

  kees.schepers@ua.ac.be
  tel. 03 265 57 92

  (+)laatste aanpassing: 08/08/2011 10:04 thom.mertens