Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Mystieke auteurs
Studiegidsnr:2003FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Veerle Fraeters

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
BA Taal-en letterkunde, Geschiedenis, Filosofie2. Eindcompetenties

 

De student kan de inhoud van de bestudeerde mystieke teksten begrijpen en de genreaspecten ervan beschrijven, alsook de teksten en hun auteurs situeren in de historische context en in de ontwikkeling van de Westerse mystiek.
De student is vertrouwd met
de heuristische hulpmiddelen die vereist zijn voor de studie van deze teksten.
De student kan mondeling en schriftelijk rapporteren over zijn lectuur van de teksten.
3. Inhoud


Lectuur van een of meer belangrijke auteurs uit de Middelnederlandse mystieke literatuur, met aandacht voor de mystieke en literaire eigenheid van deze teksten, en voor de ontstaansachtergronden en de specifieke traditie ervan. De docent en het thema wisselen jaarlijks.

2009-2010: Mystieke mensbeelden
Docenten: Rob Faesen en Veerle Fraeters, i.s.m. Thom Mertens en Kees Schepers.
‘God worden’, zo omschrijft Hadewijch het mystieke proces. Welke mensbeeld ligt aan zo een project ten grondslag? En wat doet het vergoddelijkingsproces met de mens? In het college onderzoeken we hoe, en in welke bewoordingen, Hadewijch, Ruusbroec, Herp en andere Middelnederlandse mystieke auteurs de mens beschrijven. We leggen een lexicon aan van hun antropologische terminologie, we duiden gelijkenissen en verschillen tussen de auteurs en brengen eventuele chronologische ontwikkelingen in kaart.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Seminaries

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Opdrachten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Informatie ter beschikking vanaf begin september.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

   
  7. Contactgegevens en begeleiding

  Veerle Fraeters, Ruusbroecgenootschap, GK34-303, spreekuur: do. 14u.30-15u. (aanmelden via de balie van de RG-bibliotheek, GK32); e-mail: veerle.fraeters@ua.ac.be


  (+)laatste aanpassing: 01/07/2010 15:18 veerle.fraeters