Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Teksteditie
Studiegidsnr:2011FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Hubert Meeus
Thom Mertens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
--

Notie hebben van de basisbegrippen van:
--
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

De cursist kan Nederlandse teksten in geschreven en gedrukt Gotisch schrift lezen. Zo nodig kan hij zelfstandig deze vaardigheid zich eigen maken met behulp van een paleografische atlas.
2. Eindcompetenties

De cursist heeft theoretische en praktische kennis van de methoden van de wetenschappelijke editie van literaire teksten op grond van handschriften en drukken uit de Middeleeuwen, Vroegmoderne en Moderne Tijd.
3. Inhoud

De theorie en praktijk van de methoden van de wetenschappelijke editie van literaire teksten op grond van handschriften en drukken uit de Middeleeuwen, Vroegmoderne Tijd en Moderne Tijd, meer in het bijzonder van:

 • de diplomatische editie
 • de kritisch-corrigerende editie
 • de kritisch-reconstruerende editie
 • de historisch-kritische editie
 • de genetische editie
 • elektronisch editeren4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Werkcolleges

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel • 5. Evaluatievormen

  Permanente evaluatie:
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Casussen
 • (tussentijdse) testen
 • Medewerking tijdens de contactmomenten

 • Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting

 • Portfolio:
 • met mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Worden tijdens het college aangewezen en/of geleverd door de docenten, zo nodig tegen betaling.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.

  Wordt tijdens het college opgegeven.
  7. Contactgegevens en begeleiding


  thom.mertens@ua.ac.be
  tel. 03 265 57 89

  hubert.meeus@ua.ac.be
  tel. 03 265 42 87

  Kris Humbeeck

  bezoekadres: Lange Winkelstraat 40 (vlakbij Ossenmarkt), 1ste verdieping, L.P. Boon-documentatiecentrum

  telefoon: 0032-3-2655224

  e-mail: kris.humbeeck@ua.ac.be


   


  (+)laatste aanpassing: 08/09/2011 13:07 thom.mertens