Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Master of Arts in de taal- en letterkunde: Italiaans
BELANGRIJK: DE STUDENTEN VAN DEZE MASTER MOGEN GEEN OPLEIDINGSONDERDELEN VOLGEN IN ANDERE TALEN DAN DEZE VAN HUN AFSTUDEERRICHTING VAN DE BACHELOR
Masterproef (MTL)
 
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2000FLWTLAMasterproefNederlands1e en 2e semester
018
Italiaans (MTL-I)
 
Verplichte opleidingsonderdelen (18 SP)
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2001FLWTLIProfessionele communicatie in het ItaliaansItaliaans2e semester
456Vermandere,Dieter
2011FLWTLIItaliaanse letterkundeItaliaans1e semester
456Geerts,Walter
2010FLWTLIItaliaanse taalkunde: taalvariatie in het moderne ItaliaansItaliaans1e semester
456Vermandere,Dieter
Vrije ruimte (MTL-I)
 
24 studiepunten
De opleidingsonderdelen van de vrije ruimte kunnen worden gekozen uit een aanbod van
- de opleidingsonderdelen van een andere afstudeerrichting van de Master Taal- en Letterkunde
- de opleidingsonderdelen van een andere Master van de opleiding Taal- en Letterkunde (Theater en film, Taalkunde, Literatuur van de moderniteit, Meertalige professionele communicatie)
- opleidingsonderdelen van de Universiteit Gent (zie infra)
- opleidingsonderdelen van een master van een andere opleiding/faculteit (mits goedkeuring van de Onderwijscommissie). Aanvraag hiervoor via de studietrajectbegeleidster.
(Niet alle keuzeopleidingsonderdelen kunnen hier worden weergegeven. Raadpleeg hiervoor de afstudeervereisten)
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
2006FLWTLIItaliaanse letterkunde: bijzondere vraagstukken 1Italiaans1e semester
456Santi,Mara
2007FLWTLIItaliaanse letterkunde: bijzondere vraagstukken 2Italiaans2e semester
456Verhulst,Sabine
2008FLWTLIItaliaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken 1Italiaans1e semester
456Crocco,Claudia
2009FLWTLIItaliaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken 2Italiaans2e semester
456Crocco,Claudia