Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Profiel van de opleiding
Wanneer je Geschiedenis studeert, is het de bedoeling dat je inzicht verwerft in de evolutie van de menselijke beschaving. Daarom zal je niet alleen historische vakken zoals Geschiedenis van de oudheid, van de middeleeuwen of van de Nederlanden krijgen, maar word je ook met de recente geschiedenis geconfronteerd. Verder maak je ook kennis met vakken zoals inleiding tot de sociale wetenschappen, tot de westerse wijsbegeerte of tot de economie. Op die manier heb je de nodige achtergrondkennis om het verleden in al zijn aspecten te bestuderen.Er is uitvoerig aandacht voor de methoden van de geschiedschrijving en voor de geschiedeniswetenschap op zich. Ook de praktijk van de geschiedenis komt aan bod: je leert onderzoeksvragen formuleren, literatuur over een onderwerp verzamelen en interpreteren, met archiefbronnen werken en jouw conclusies helder uitschrijven.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Ongeveer een derde van de afgestudeerden komt in het onderwijs terecht. Maar er zijn ook mogelijkheden buiten het onderwijs. Vele historici kunnen aan de slag in de openbare dienst, de cultuursector of de erfgoedsector. Ook in de gezondheids-, welzijns- en sociaal-culturele sector, aan de universiteiten in het wetenschappelijk onderzoek, in de journalistiek en in de diplomatie kunnen historici aan de slag. Tot slot biedt de particuliere sector, bijvoorbeeld handel, toerisme, banken en verzekeringen, heel wat mogelijkheden.
Bestuur Departement Geschiedenis
Voorzitter: Peter Stabel peter.stabel@ua.ac.be T +32/3 265 42 60
Ondervoorzitter: Henk De Smaele  henk.desmaele@ua.ac.be T + 32/3 265 42 81
 
Het departement Geschiedenis behoort tot de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Decaan: Bruno Tritsmans
Vice-decaan:  Walter De Mulder
 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Departement Geschiedenis
Grote Kauwenberg 18 (lokaal D319)
2000 Antwerpen
Tel.: + 32 (0)303 265 42 95
www.ua.ac.be/geschiedenis