Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Geschiedenis van het christendom
Studiegidsnr:1030FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Theo Clemens

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
- Een inzicht in de ontwikkelingslijnen van de algemene (voornamelijk westerse) geschiedenis.


2. Eindcompetenties

- Een inzicht in de grote ontwikkelingslijnen van de christelijke kerken, vanaf de vroeg-christelijke tijd tot de 20ste eeuw
- Het vermogen om een onderscheid te maken tussen de verschillende niveau's in de geschiedenis van de kerk: de kerk als formele instelling en de kerk als een gemeenschap van gelovigen; aandacht voor het spanningsveld en de interactie tussen beide niveaus
3. Inhoud

De cursus concentreert zich op de geschiedenis van de christelijke kerken vanaf de vroeg-christelijke tijd tot en met de 20ste eeuw, met nadruk op de ontwikkelingen in Europa. Hij wil de student een inzicht bijbrengen in de evolutie van de kerk als instituut en in die van de veranderende geloofspraktijk van de gewone man en vrouw. Het spanningsveld tussen de officiele kerk en de geloofsbeleving aan de basis komt daarbij nadrukkelijk aan bod. De opbouw van de cursus is chronologisch.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  John MacManners (ed.), The Oxford Illustrated History of Christianity, Oxford, 2001, 774 p.

  Ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  - Adrian Hastings (ed.), A World History of Christianity, London, 1999, 594 p.
  - Peter Nissen (ed.), Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Leuven, 2004, 204 p.
  - Tim Dowley (ed.), The Baker Atlas of Christian History, Grand Rapids, 1997, 160 p.  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 12/05/2011 10:21 theo.clemens