Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Bachelor of Arts in de geschiedenis - major
Het voltijdse modeltraject 'Bachelor in de geschiedenis - major' bestaat uit 120 studiepunten (SP) historische opleidingsonderdelen en 60 SP
* van de minor Rechten OF
* van de minor Taal- en letterkunde OF
* van de minor Wijsbegeerte.
Elk jaar/deel volgt u voor 40 SP historische opleidingsonderdelen en voor minstens 15 SP opleidingsonderdelen van de gekozen minor.
Meer info over deze minores vindt u onderaan.
 
Methodologie van de geschiedenis en historische kritiek
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1039FLWGESBachelorscriptieNederlands1e en 2e semester
3012
1003FLWGESHistorische methodeNederlands1e semester
456Stabel,Peter
1019FLWGESInleiding tot de historiografieNederlands1e semester
456Beyen,Marnix
1004FLWGESHeuristiek per historische periode: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijdNederlands2e semester
606
1005FLWGESOefeningen paleografieNederlands1e en 2e semester
303
Oefening 1
Naar indeling één van de twee oefeningen. Indeling wordt door de opleiding bepaald bij het begin van het academiejaar
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1007FLWGESOefeningen middeleeuwen/nieuwe tijd 1Nederlands1e en 2e semester
609Stabel,Peter
1008FLWGESOefeningen nieuwste tijd 1Nederlands1e en 2e semester
609de Smaele,Henk
Oefening 2
één oefening, naar indeling, waarbij studenten die in hun eerste jaar 'Oefeningen middeleeuwen/nieuwe tijd 1' volgden, 'Oefeningen nieuwste tijd 2' volgen en waarbij studenten die 'Oefeningen nieuwste tijd 1' volgden nu 'Oefeningen middeleeuwen/nieuwe tijd 2' opnemen.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1023FLWGESOefeningen middeleeuwen/nieuwe tijd 2Nederlands1e en 2e semester
609Duerloo,Luc
1024FLWGESOefeningen nieuwste tijd 2Nederlands1e en 2e semester
609Greefs,Hilde
Twee opleidingsonderdelen naar keuze
2 opleidingsonderdelen naar keuze uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1006FLWGESAcademisch schrijvenNederlands1e semester
303
1021FLWGESKwantitatieve methodenNederlands1e semester
303Hanus,Jord
1022FLWGESGeschiedenis en beeldNederlands1e semester
303Van Goethem,Herman
Inleiding tot de geschiedenis
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1009FLWGESGeschiedenis van de oudheidNederlands2e semester
606Laes,Christian
1010FLWGESGeschiedenis van de middeleeuwenNederlands2e semester
456Soens,Tim
1011FLWGESGeschiedenis van de nieuwe tijdNederlands2e semester
456
1012FLWGESGeschiedenis van de nieuwste tijdNederlands1e semester
456Greefs,Hilde
1013FLWGESEigentijdse geschiedenisNederlands1e semester
456Van Ginderachter,Maarten
1014FLWGESComparatieve wereldgeschiedenisNederlands2e semester
456Van Ginderachter,Maarten
Geschiedenis per periode en gebied
3 opleidingsonderdelen te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1040FLWGESMiddeleeuwen: politiek en instellingenNederlands2e semester
456Soens,Tim
1041FLWGESMiddeleeuwen: cultuurgeschiedenisNederlands2e semester
456Fraeters,Veerle
1042FLWGESMiddeleeuwen: sociaal-economische geschiedenisNederlands1e semester
456Stabel,Peter
1043FLWGESNieuwe tijd: politiek en instellingenNederlands1e semester
456Duerloo,Luc
1044FLWGESNieuwe tijd: cultuurgeschiedenisNederlands2e semester
456Marnef,Guido
1045FLWGESNieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenisNederlands2e semester
456
1046FLWGESNieuwste tijd: politiek en instellingenNederlands1e semester
456Beyen,Marnix
1047FLWGESNieuwste tijd: cultuurgeschiedenisNederlands1e semester
456de Smaele,Henk
1048FLWGESNieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenisNederlands2e semester
456De Smedt,Helma
Wijsbegeerte en sociale wetenschappen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001UALVBSLevensbeschouwingNederlands1e en 2e semester
303Loobuyck,Patrick
Keuzeopleidingsonderdelen
6 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWGESInleiding tot de westerse wijsbegeerte en antropologieNederlands1e semester
606
1018FLWGESWetenschapsfilosofie en kennisleerNederlands1e semester
303Leilich,Joachim
1002FLWGESInleiding tot de economieNederlands1e semester
303Meersman,Hilde
1017FLWGESInleiding tot de sociale geografieNederlands2e semester
303Verhetsel,Ann
1016FLWGESInleiding tot de sociale wetenschappenNederlands2e semester
456Weyns,Walter
Minor Rechten (BGES)
 
Juridische opleidingsonderdelen met oefeningen en juridische vaardigheden
60 SP verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1100RECBBRBronnen en beginselen van het rechtNederlands1e semester
607Velaers,Jan
1100RECPRIInleiding tot het privaatrechtNederlands1e semester
303Carette,Nicolas
1100RECPFRPersonen- en familierechtNederlands2e semester
506Swennen,Frederik
1100RECGERGerechtelijk rechtNederlands2e semester
506Rutten,Stefan
1101RECVERVerbintenissenrechtNederlands1e semester
607Van Oevelen,Alois
1101RECSTAStaatsrechtNederlands2e semester
607Velaers,Jan
1101RECREURecht van de Europese UnieNederlands2e semester
506Van Den Bossche,Anne-Marie
1101RECBARBuitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringenNederlands1e semester
506Vansweevelt,Thierry
1100RECSTRStrafrechtNederlands1e semester
303Rozie,Joëlle
1100RECSPRStrafprocesrechtNederlands2e semester
303Meese,Joachim
1200RECHJTHeuristiek en lezen van juridische tekstenNederlands1e en 2e semester
606Vanheule,Dirk
Minor Wijsbegeerte
 
Verplichte opleidingsonderdelen
60 SP te kiezen uit de onderstaande lijst van systematische opleidingsonderdelen, filosofische opleidingsonderdelen en seminaries.
Noot: bij de seminaries oude auteurs kan slechts één seminarie worden gekozen: ofwel antieke ofwel middeleeuwse auteurs!
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1005FLWFIDPsychologie en wijsgerige antropologieNederlands1e semester
455Verbeeck,Philippe
1006FLWFIDLogicaNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1007FLWFIDTaalfilosofieNederlands2e semester
303Leilich,Joachim
1008FLWFIDEthiekNederlands2e semester
455Taels,Johan
1009FLWFIDCultuurfilosofieNederlands2e semester
455
1019FLWFIDMetafysicaNederlands2e semester
455Van Eekert,Geert
1020FLWFIDKen- en wetenschapsleerNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1021FLWFIDWijsgerige psychologieNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1022FLWFIDKunstfilosofieNederlands1e semester
303Cools,Arthur
1038FLWFIDSociale en politieke filosofieNederlands1e semester
303Reynaert,Peter
1039FLWFIDFilosofie van de religieNederlands1e semester
303Braeckmans,Luc
1055FLWFIDComparatieve filosofieNederlands2e semester
304Verbeeck,Philippe
1025FLWFIDFilosofie van de economieNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1026FLWFIDRechtsfilosofieNederlands1e semester
303Tanghe,Fernand
1027FLWFIDBio-ethiekNederlands2e semester
303
1028FLWFIDFilosofie van de muziekNederlands2e semester
303van der Schoot,Albert
1029FLWFIDFilosofie van de religieuze taalNederlands1e semester
303Van Herck,Walter
1030FLWFIDWijsgerige antropologie van de religieNederlands1e semester
303Taels,Johan
1031FLWFIDReligie, moraal en samenlevingNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1032FLWFIDTechniekfilosofieNederlands2e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1037FLWFIDGeschiedenisfilosofieNederlands1e semester
303Verrycken,Koen
1010FLWJSTJodendom en filosofieNederlands2e semester
304
1056FLWFIDLogica 2Nederlands2e semester
303
1050FLWFIDSeminarie moderne filosofische auteurs 1Nederlands2e semester
304Lemmens,Willem
1054FLWFIDSeminarie moderne filosofische auteurs 2Nederlands1e semester
304Van Eekert,Geert
1051FLWFIDSeminarie hedendaagse filosofische auteurs 1Nederlands2e semester
304Vanheeswijck,Guy
1024FLWFIDSeminarie hedendaagse filosofische auteurs 2Nederlands2e semester
304Taels,Johan
1041FLWFIDSeminarie antieke filosofische auteursNederlands2e semester
304Verrycken,Koen
1042FLWFIDSeminarie middeleeuwse filosofische auteursNederlands1e semester
304Braeckmans,Luc
Minor Taal - en Letterkunde
Er zijn twee opties:

1. u kiest voor 60 SP bacheloropleidingsonderdelen Theater-, film- en literatuurwetenschap (deels verplichte, deels keuzeopleidingsonderdelen)

2. u kiest één van de zes aangeboden talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.
U volgt in dat geval:
* 12 SP algemeen-taalkundige OF 12 SP algemeen-letterkundige opleidingsonderdelen EN
* alle opleidingsonderdelen Taalbeheersing van de gekozen taal EN
* een zelf samen te stellen pakket van taalspecifieke taalkundige of letterkundige opleidingsonderdelen waarbij de keuze afhankelijk is van de keuze voor de algemeen-taalkundige of de algemeen-letterkundige opleidingsonderdelen.
60 SP in totaal.
 
1. Theater-, film- en literatuurwetenschap
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLTGeschiedenis van de film 1Nederlands2e semester
456Paulus,Tom
1002FLWTLTTheatergeschiedenis 1: van de oudheid tot de 18de eeuwNederlands1e semester
304Meeus,Hubert
1003FLWTLTTheatergeschiedenis 2: van de 18de eeuw naar de moderniteitNederlands2e semester
304Peeters,Frank
1004FLWTLTLiteratuurgeschiedenisNederlands1e semester
456Pelckmans,Paul
1005FLWTLTFilmtheorie en filmgenresNederlands1e semester
304Brouwers,Anke
1006FLWTLTLiteratuursociologie: literaire institutiesNederlands2e semester
304Hillen,Sabine
1007FLWTLTCultuur van de moderniteit 1Nederlands2e semester
304Vanhoutte,Kurt
1008FLWTLTGeschiedenis van de film 2: stijl en techniekNederlands2e semester
304Paulus,Tom
1009FLWTLTTheaterwetenschap: grondslagenNederlands1e semester
304Vanhoutte,Kurt
1010FLWTLTOpvoeringsanalyseNederlands1e semester
456Van Den Dries,Luc
1011FLWTLTLiteratuur, film en techniek: transport en (tele)communicatieNederlands2e semester
304Absillis,Kevin
1016FLWTLTCultuur van de moderniteit 2Nederlands1e semester
304Absillis,Kevin
Eén verplicht opleidingsonderdeel te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1015FLWTLTStageNederlands1e en 2e semester
06Van Den Dries,Luc
1014FLWTLTZelfstudieNederlands1e en 2e semester
06Van Den Dries,Luc
1013FLWTLTWoord en beeldNederlands1e en 2e semester
06Hillen,Sabine
2a. Algemeen-taalkundige richting
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLAAlgemene taalkundeNederlands1e semester
456De Mulder,Walter
1005FLWTLAInterdisciplinaire linguïstiekNederlands1e semester
456
2b. Algemeen-letterkundige richting
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWTLALiteraire genresNederlands1e semester
304
1006FLWTLAIntertekstualiteit: mythologie, bijbel en literatuurNederlands1e en 2e semester
304
1007FLWTLALiteratuuropvattingen en filosofieNederlands2e semester
304Absillis,Kevin
Nederlandse taalbeheersing
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLNNederlandse taalbeheersing 1Nederlands2e semester
304
1008FLWTLNNederlandse taalbeheersing 2Nederlands1e en 2e semester
304
1018FLWTLNNederlandse taalbeheersing 3Nederlands2e semester
304Cuvelier,Pol
Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur
36 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1005FLWTLNNederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammaticaNederlands1e semester
304
1011FLWTLNNederlandse taalkunde 2: interdisciplinaire benaderingenNederlands2e semester
304
1012FLWTLNNederlandse taalkunde 3: externe taalgeschiedenisNederlands1e semester
304Vandekerckhove,Reinhild
1013FLWTLNNederlandse taalkunde 4: synchrone grammaticaNederlands2e semester
304
1020FLWTLNNederlandse taalkunde 5: diachrone taalstudieNederlands2e semester
304
1003FLWTLNInleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304
1004FLWTLNInleiding tot de studie van de moderne Nederlandse letterkundeNederlands1e semester
304Humbeeck,Kris
1009FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: middeleeuwen, rederijkerstijd en renaissanceNederlands1e semester
304
1010FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote OorlogNederlands2e semester
304Absillis,Kevin
1019FLWTLNGeschiedenis van de Nederlandse letterkunde 3Nederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
1001FLWTLNCultuurgeschiedenis van de NederlandenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1014FLWTLNNederlandse letterkunde: middeleeuwenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1006FLWTLNNederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkundeNederlands2e semester
304Mertens,Thom
1015FLWTLNNederlandse letterkunde: renaissanceNederlands2e semester
304Meeus,Hubert
1017FLWTLNHedendaagse Nederlandse letterkundeNederlands2e semester
304Wildemeersch,Georges
1997FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 1Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1996FLWTLNNederlandse letterkunde: moderne klassieken 2Nederlands1e semester
304Wildemeersch,Georges
1021FLWTLNInleiding lexicologie en lexicografieNederlands2e semester
304Mooijaart,Marijke
Engelse taalbeheersing
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLEEnglish grammar 1Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
1001FLWTLEEnglish proficiency 1Engels1e en 2e semester
456
1006FLWTLEEnglish grammar 2Engels1e en 2e semester
456Brisard,Frank
1005FLWTLEEnglish proficiency 2Engels1e en 2e semester
456
1018FLWTLEAdvanced English practiceEngels2e semester
304Geukens,Steven
Engelse taalkunde, letterkunde en cultuur
20 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1009FLWTLEThe development of EnglishEngels2e semester
304Van der Auwera,Johan
1010FLWTLEEnglish as a Germanic languageEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan
1011FLWTLEEnglishesEngels1e semester
304Van der Auwera,Johan
1017FLWTLELanguage in use: applied linguisticsEngels2e semester
304Van De Poel,Kris
1003FLWTLEIntroduction to the study of literature in EnglishEngels1e en 2e semester
304
1004FLWTLEFiction in English: Nobel Prize winners since 1950Engels2e semester
304Eeckhout,Bart
1007FLWTLELiterary texts in English 1: romanticismEngels1e semester
304Eeckhout,Bart
1008FLWTLELiterary texts in English 2: realismEngels2e semester
304Herman,Luc
1019FLWTLELiterary texts in English 3: modernismEngels1e semester
304Van Hulle,Dirk
1020FLWTLELiterary texts in English 4: postmodernismEngels2e semester
304Herman,Luc
1012FLWTLELiterary texts in English 5: romantic fictionEngels1e semester
304Van Hulle,Dirk
1014FLWTLECultural history of the United KingdomEngels2e semester
304Geukens,Steven
1015FLWTLECultural history of the United StatesEngels1e semester
304Herman,Luc
1021FLWTLELiterary texts in English 7: ShakespeareEngels1e semester
304Albers,Frank
1022FLWTLELiterary texts in English 8: queer fictionEngels2e semester
304Eeckhout,Bart
Duitse taalbeheersing
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLDDuitse taalbeheersing 1Duits1e en 2e semester
454Mortelmans,Tanja
1006FLWTLDDuitse taalbeheersing 2Duits1e en 2e semester
454Mortelmans,Tanja
1003FLWTLDDuitse grammatica: oefeningen 1Duits1e en 2e semester
304Smits,Tom
1009FLWTLDDuitse grammatica: oefeningen 2Duits1e en 2e semester
304Smits,Tom
1013FLWTLDDuitse taalbeheersing 3Duits2e semester
304
Duitse taalkunde, letterkunde en cultuur
28 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1002FLWTLDDuitse grammatica: theorie 1Duits1e en 2e semester
304Mortelmans,Tanja
1007FLWTLDInleiding tot de Duitse taalwetenschapDuits1e semester
304Mortelmans,Tanja
1008FLWTLDDuitse grammatica: theorie 2Duits1e en 2e semester
304Mortelmans,Tanja
1014FLWTLDGrammaticalisatie en taalveranderingDuits2e semester
304Mortelmans,Tanja
1016FLWTLDNationale en regionale variëteiten van het DuitsDuits1e semester
304Smits,Tom
1004FLWTLDGeschiedenis van de Duitse literatuur 1Duits2e semester
304Sepp,Arvi
1005FLWTLDDuitse teksten 1Duits2e semester
304Liska,Vivian
1010FLWTLDGeschiedenis van de Duitse literatuur 2Duits1e en 2e semester
304Sepp,Arvi
1015FLWTLDCultuurgeschiedenis van het Duitstalige gebiedDuits2e semester
304Sepp,Arvi
1011FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 1 - Lyrik nach 1945Duits1e semester
304Liska,Vivian
1012FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 2 - Der Expressionismus und seine FolgenDuits2e semester
304Liska,Vivian
1988FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 3 - Franz Kafka: KurzprozaDuits1e semester
304Liska,Vivian
1017FLWTLDDuitse teksten: capita selecta 4 - Friedrich Nietzsche: der Philosoph als DichterDuits2e semester
304Liska,Vivian
Franse taalbeheersing
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLFFranse taalbeheersing 1: grammatica en lexiconFrans1e en 2e semester
304Vanneste,Alex
1002FLWTLFFranse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheidFrans1e en 2e semester
304Rasson,Luc
1006FLWTLFFranse taalbeheersing 2: grammatica en lexiconFrans1e en 2e semester
304Vanneste,Alex
1007FLWTLFFranse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheidFrans1e en 2e semester
304Tritsmans,Bruno
1021FLWTLFFranse taalbeheersing 3: spreek- en schrijfvaardigheidFrans2e semester
304
Franse taalkunde en letterkunde
28 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1004FLWTLFFranse taalkunde 1: externe geschiedenis van het Frans en LatijnFrans1e semester
304
1005FLWTLFFranse taalkunde 1: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304Vanneste,Alex
1010FLWTLFFranse taalkunde 2: interne geschiedenis van het Frans en OudfransFrans1e semester
304Vanderheyden,Ann
1011FLWTLFFranse taalkunde 2: taalkunde van het moderne FransFrans2e semester
304
1003FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periodeFrans2e semester
304Pelckmans,Paul
1008FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - historisch deelFrans1e semester
304Tritsmans,Bruno
1009FLWTLFInleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - methodologisch deelFrans2e semester
304Rasson,Luc
1022FLWTLFInleiding tot de Franstalige letterkundenFrans1e semester
304Gyssels,Kathleen
1017FLWTLFAspecten van Latijnse taalkundeNederlands2e semester
304Beyers,Rita
1018FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: semantiekFrans1e semester
304Dendale,Patrick
1019FLWTLFSynchrone taalkunde van het Frans: sociolinguïstiekFrans1e semester
304Vanneste,Alex
1020FLWTLFDiachrone taalkunde van het FransFrans2e semester
304Vanderheyden,Ann
1012FLWTLFLatijnse tekstenNederlands1e semester
304Beyers,Rita
1013FLWTLFFranse teksten: ancien régimeFrans1e semester
304Pelckmans,Paul
1014FLWTLFFranse teksten: 19de eeuw prozaFrans1e semester
304Schuerewegen,Franc
1016FLWTLFFranse teksten: 20ste eeuw prozaFrans2e semester
304Rasson,Luc
1023FLWTLFHedendaagse joodse literatuur in het FransFrans2e semester
304Gyssels,Kathleen
Spaanse taalbeheersing
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLSGrammatica en taalbeheersing van het Spaans 1Spaans1e semester
456De Cuyper,Gretel
1002FLWTLSGrammatica en taalbeheersing van het Spaans 2Spaans2e semester
456Norbert Ubarri,Miguel
1005FLWTLSGrammatica en taalbeheersing van het Spaans 3Spaans1e en 2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1009FLWTLSSpaanse taalbeheersing 4Spaans2e semester
304De Maeseneer,Rita
Spaanse taalkunde, letterkunde en cultuur
28 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWTLSSpaanse taalkunde 1Nederlands1e semester
304De Cuyper,Gretel
1007FLWTLSSpaanse taalkunde 2Spaans2e semester
456Quitard,Mathilde
1008FLWTLSSpaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde 1Spaans1e semester
456De Maeseneer,Rita
1004FLWTLSInleiding tot de studie van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en literatuurSpaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1006FLWTLSSamenleving en cultuur in SpanjeSpaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1010FLWTLSSamenleving en cultuur in Spaans AmerikaSpaans1e semester
304De Maeseneer,Rita
1011FLWTLSSpaanse taalkunde 3Spaans2e semester
304Quitard,Mathilde
1012FLWTLSSpaanse taalkunde 4Spaans1e semester
304Julià Luna,Carolina
1013FLWTLSSpaanse letterkunde 2Spaans2e semester
304Norbert Ubarri,Miguel
1014FLWTLSSpaans-Amerikaanse letterkunde 2Spaans1e semester
304De Maeseneer,Rita
Italiaanse taalbeheersing
Verplichte opleidingsonderdelen
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWTLIItaliaanse taal: woordenschatItaliaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
1003FLWTLIMondelinge taalvaardigheid ItaliaansItaliaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
1004FLWTLISchriftelijke taalvaardigheid ItaliaansItaliaans2e semester
304Geerts,Walter
1002FLWTLIItaliaanse taal: grammaticaItaliaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
1006FLWTLIToegepaste taalkunde Italiaans 1Italiaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
1014FLWTLIToegepaste taalkunde Italiaans 2Italiaans1e en 2e semester
304Vermandere,Dieter
Italiaanse taalkunde, letterkunde en cultuur
24 SP te kiezen uit de volgende lijst:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1007FLWTLIItaliaanse taalkunde 1: inleiding tot de Italiaanse taalkundeItaliaans1e semester
304Vermandere,Dieter
1008FLWTLIItaliaanse taalkunde 2: systeem- en variatiebeschrijving van het moderne ItaliaansItaliaans2e semester
304Vermandere,Dieter
1019FLWTLIItaliaanse taalkunde: de ontwikkeling van het moderne ItaliaansItaliaans2e semester
456Vermandere,Dieter
1009FLWTLIItaliaanse letterkunde 1: zes eeuwen literaire cultuur in Italië - Da Dante a GoldoniItaliaans1e semester
304Geerts,Walter
1010FLWTLIItaliaanse letterkunde 2: da Manzoni al Novecento fino ai giorni nostriItaliaans2e semester
304Geerts,Walter
1018FLWTLIItaliaanse letterkundeItaliaans2e semester
456Geerts,Walter
1005FLWTLISamenleving en cultuur van Italië 1Nederlands1e en 2e semester
304Geerts,Walter
1011FLWTLISamenleving en cultuur van Italië 2Italiaans1e semester
304Geerts,Walter
1013FLWTLIFilm e storia: la società italiana allo specchioItaliaans2e semester
304Mavolo,Gigliola