Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Profiel van de opleiding
Recht is er om het samenleven van mensen te organiseren. Juristen moeten dan ook inzicht hebben in mens en samenleving en moeten hun juridische kennis kunnen inzetten voor een meer rechtvaardige en rechtszekere wereld. De rechtenopleiding geeft een basisvorming over menswetenschappen en brengt je een ruime kennis van het recht bij. Het recht wordt benaderd vanuit een nationaal, Europees en internationaal perspectief.  Een extra klemtoon ligt ook op juridische vaardigheden. Rechten is immers niet alleen een zaak van ‘kennen’ maar ook van ‘kunnen’. Het lezen van juridische teksten, het kennismaken met de Franse, Engelse en Duitse rechtstaal, het opzoeken van bronnen van het recht in de bibliotheek, het schrijven van een juridische bijdrage, het debatteren over een actueel juridisch probleem, het boekhouden en rapporteren, het onderhandelen; er zijn zovele juridische vaardigheden die in de opleiding aan bod komen. De Antwerpse rechtsfaculteit heeft hierin een sterke traditie. Het aanleren van (juridische) vaardigheden gebeurt zo veel mogelijk in kleine groepen.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Vroeger mondde het rechtendiploma bijna altijd uit in een loopbaan als advocaat, magistraat of notaris. Het burgerlijk recht, het strafrecht en het gerechtelijk recht stonden daarbij centraal. Steeds meer juristen leggen zich nu toe op rechtstakkenzoals sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht, milieurecht, vreemdelingenrecht, medisch recht, enz. Het internationaal en Europees recht is van belang in elke rechtstak. Een groot deel van de juristen vindt nu ook werk in één van de vele overheidsdiensten (van de federale staat of van de gemeenschappen en gewesten, de parastatalen) en vooral in de privé-sector bij industriële en handelsondernemingen, banken verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, politieke partijen, media en belangengroepen. Een aantal van de functies ligt in de strikt juridische sfeer, zoals juridisch adviseur, fiscaal raadgever, enz.. Andere functies gaan ruimer, zoals HR- manager, stafmedewerker, beleidsmedewerker, enz.
Het bestuur van de faculteit Rechten:
Decaan: Gert Straetmans 
Vice-decaan: Bernard Hubeau 
 
Faculteit Rechten
Gebouw V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel: + 32 (0)3 265 54 45
Fax: + 32 (0)3 265 51 20 onderwijssecretariaat.rechten@ua.ac.be