Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Profiel van de opleiding
Masters ‘Sociaal Werk’ dienen te beschikken over een breed perspectief en moeten een ruime waaier aan oplossingen en methodieken kennen en beheersen. Dit zal hen in staat stellen om binnen een organisatie of dienst beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te werken. De eigen kracht en deskundigheid van een master Sociaal Werk is dat hij een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu - samenleving kan koppelen aan de dagelijkse praktijk van hulpverlening en dienstverlening. Hij verenigt kennis op het vlak van de begeleiding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie. Hij hanteert wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Hij is in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken. Daarenboven beheerst hij de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden kunnen aan de slag in tal van functies en beroepenvelden. De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers. Afgestudeerden komen terecht in de sociale sector, bij lokale of regionale besturen. Met hun combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties sturen zij in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid en zien toe op de uitvoering.
Bestuur Departement Sociologie

Voorzitter: Walter Weyns walter.weyns@ua.ac.be T +32/3 265 53 75
Ondervoorzitter: Ilse Loots  ilse.loots@ua.ac.be T +32/3 265 55 43
 
Het departement Sociologie behoort tot de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.
Ria Janvier (decaan) 
Hilde Van den Bulck (vice-decaan)
 
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Sint Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
T +32 (0)3 265 53 82

www.ac.be/psw 
www.ua.ac.be/masoc

Infoavond op 12 mei 2011 : zie bovenstaande website.