Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Profiel van de opleiding
Iedereen wordt wel eens met wijsgerige vragen geconfronteerd. Sommige van die vragen duiken op in de eigen ervaring en nemen de vorm aan van vragen naar de diepere zin van het eigen bestaan en van de wereld. Andere wijsgerige vragen liggen in het verlengde van problemen die onze cultuur en samenleving onvermijdelijk oproepen en waarop zelfs deskundigen vaak het antwoord schuldig blijven. Voor ethische problemen bijvoorbeeld is dat zonder meer duidelijk. Nog andere filosofische kwesties nestelen zich in de marge van de wetenschappelijke bedrijvigheid, en hebben betrekking op de uiteenlopende manieren van kennisverwerving binnen de onderscheiden wetenschappelijke disciplines of op de basisbegrippen waarmee in wetenschappen over natuur en mens wordt nagedacht. Voor wie over deze en vergelijkbare vraagstukken op een kritische en verantwoorde wijze verder wil denken, is een universitaire opleiding Wijsbegeerte de meest aangewezen weg.

Een aankomend filosoof moet niet alleen zijn of haar kritische denkvermogens en communicatieve vaardigheden (verder) aanscherpen. Filosoferen veronderstelt ook een grondige kennis van de wijsgerige traditie, inzicht in de fundamentele aspecten van het mens-zijn en vertrouwdheid met de fundamentele structuren van het culturele en maatschappelijke leven. Om aan al die aspecten voldoende aandacht te besteden, is de opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen opgebouwd uit verschillende componenten. Vijf componenten (Vaardigheden, Geschiedenis van de wijsbegeerte, Systematische wijsbegeerte, Lectuur van filosofische auteurs en Niet-filosofische vakken) staan garant voor een degelijke brede filosofische vorming. Een zesde component biedt via een waaier aan keuzevakken aan studenten de kans om eigen accenten te leggen in hun filosofische bevraging.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Ongeveer de helft van de afgestudeerden werkt rechtstreeks in de lijn van de wijsgerige opleiding: zij geven onderwijs in de filosofie of zijn aangesteld om filosofisch onderzoek te doen. De andere helft bekleedt heel uiteenlopende functies buiten het onderwijs. Je vindt filosofen binnen het culturele bedrijf, de dienstensector, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de journalistiek en andere media.
Bestuur Departement Wijsbegeerte
Voorzitter: Peter Reynaert peter.reynaert@ua.ac.be T +32/3 265 4311
Ondervoorzitter: Erik Myin erik.myin@ua.ac.be T + 32/3 265 43 37
 
Het departement Wijsbegeerte behoort tot de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Decaan: Bruno Tritsmans
Vice-decaan:  Walter De Mulder
 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Departement Filosofie
Prinsstraat 13,
2000 Antwerpen
Tel.: + 32/3 220 45 65
www.ua.ac.be/wijsbegeerte