Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 61 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 59 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Het voltijdse modeltraject van de 'Bachelor in de wijsbegeerte (volledig programma)' bestaat uit 180 studiepunten (SP), te behalen in drie studiejaren van ongeveer 60 SP.
Deel 1 (BWIJS)
 
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWFIDMethoden en technieken van filosofisch onderzoek. PracticumNederlands1e semester
304Van Herck,Walter
1002FLWFIDInleiding tot de lectuur van Franse, Engelse en Duitse filosofische tekstenNederlands1e semester
303
Geschiedenis van de wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWFIDHistorisch overzicht van de wijsbegeerte: oudheid en middeleeuwenNederlands1e semester
456Verrycken,Koen
1004FLWFIDHistorisch overzicht van de wijsbegeerte: moderne en hedendaagse tijdNederlands2e semester
456Lemmens,Willem
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1005FLWFIDPsychologie en wijsgerige antropologieNederlands1e semester
455Verbeeck,Philippe
1006FLWFIDLogicaNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1007FLWFIDTaalfilosofieNederlands2e semester
303Leilich,Joachim
1008FLWFIDEthiekNederlands2e semester
455Taels,Johan
1009FLWFIDCultuurfilosofieNederlands2e semester
455
Lectuur van filosofische auteurs
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1050FLWFIDSeminarie moderne filosofische auteurs 1Nederlands2e semester
304Lemmens,Willem
1051FLWFIDSeminarie hedendaagse filosofische auteurs 1Nederlands2e semester
304Vanheeswijck,Guy
Niet-filosofische keuzeopleidingsonderdelen
In deel/jaar 1 en 2 kiest de student in totaal voor 21 studiepunten (SP) uit volgende niet-filosofische opleidingsonderdelen. Hij vult zijn programma in jaar/deel 1 aan tot ongeveer 60 SP.

Noot:
a) hij kan slechts één opleidingsonderdeel Recht kiezen: dus ofwel 'Inleiding tot het recht" (TEW) ofwel 'Inleiding tot het recht' (PSW) ofwel "Publiek recht" (PSW)
b) hij kan slechts één opleidingsonderdeel Politicologie kiezen: dus ofwel 'Inleiding tot de politicologie' (PSW) ofwel 'Politicologie' (Rechten)
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1011FLWGESGeschiedenis van de nieuwe tijdNederlands2e semester
456
1012FLWGESGeschiedenis van de nieuwste tijdNederlands1e semester
456Greefs,Hilde
1300PSWSOCInleiding tot de SociologieNederlands1e semester
456Weyns,Walter
1002FLWGESInleiding tot de economieNederlands1e semester
303Meersman,Hilde
1012FLWFIDGeschiedenis van het religieuze bewustzijn in EuropaNederlands2e semester
456
1013FLWFIDInleiding tot de natuurwetenschappenNederlands2e semester
456Zahidi,Karim
1029FLWGESGeschiedenis van de literatuurNederlands1e semester
303Pelckmans,Paul
1002FLWTLAAlgemene taalkundeNederlands1e semester
456De Mulder,Walter
1001FLWTLNCultuurgeschiedenis van de NederlandenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1300PSWSFPSamenleving, feiten en problemenNederlands2e semester
456Cantillon,Bea
1000PSWSPGSociale en politieke GeschiedenisNederlands2e semester
456Greefs,Hilde
1013FLWGESEigentijdse geschiedenisNederlands1e semester
456Van Ginderachter,Maarten
1014FLWGESComparatieve wereldgeschiedenisNederlands2e semester
456Van Ginderachter,Maarten
1104TEWVSGInleiding tot het rechtNederlands1e semester
496Cuypers,Daniël
1000PSWINRInleiding tot het rechtNederlands1e semester
303Houben,Robby
1000PSWPUBPubliek rechtNederlands2e semester
303Popelier,Patricia
1200PSWPOLInleiding tot de PoliticologieNederlands1e semester
456Meier,Petra
1000RECPOLPoliticologieNederlands1e semester
303Meier,Petra
Deel 2 (BWIJS)
 
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1014FLWFIDMondelinge oefeningenNederlands1e en 2e semester
05Verbeeck,Philippe
1015FLWFIDSchriftelijke oefeningenNederlands1e en 2e semester
05Verbeeck,Philippe
Geschiedenis van de wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1052FLWFIDHedendaagse continentale wijsbegeerteNederlands1e semester
304Cools,Arthur
1053FLWFIDHedendaagse analytische wijsbegeerteNederlands2e semester
304Leilich,Joachim
1018FLWFIDFilosofische grondslagen van de westerse cultuurNederlands1e semester
455Vanheeswijck,Guy
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1019FLWFIDMetafysicaNederlands2e semester
455Van Eekert,Geert
1020FLWFIDKen- en wetenschapsleerNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1021FLWFIDWijsgerige psychologieNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1022FLWFIDKunstfilosofieNederlands1e semester
303Cools,Arthur
1039FLWFIDFilosofie van de religieNederlands1e semester
303Braeckmans,Luc
1055FLWFIDComparatieve filosofieNederlands2e semester
304Verbeeck,Philippe
Lectuur van filosofische auteurs
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1054FLWFIDSeminarie moderne filosofische auteurs 2Nederlands1e semester
304Van Eekert,Geert
1024FLWFIDSeminarie hedendaagse filosofische auteurs 2Nederlands2e semester
304Taels,Johan
Filosofische keuzeopleidingsonderdelen
9 SP te kiezen uit de volgende lijst:

In functie van een zich ontwikkelend specialisme kan de student van deze 9 SP voor max. 6 SP niet-filosofische opleidingsonderdelen kiezen die aansluiten bij zijn filosofische interesse. Hiervoor doet hij een aanvraag via Geert Van Eekert of Johan Taels.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1027FLWFIDBio-ethiekNederlands2e semester
303
1010FLWJSTJodendom en filosofieNederlands2e semester
304
1037FLWFIDGeschiedenisfilosofieNederlands1e semester
303Verrycken,Koen
1029FLWFIDFilosofie van de religieuze taalNederlands1e semester
303Van Herck,Walter
1031FLWFIDReligie, moraal en samenlevingNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1032FLWFIDTechniekfilosofieNederlands2e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1026FLWFIDRechtsfilosofieNederlands1e semester
303Tanghe,Fernand
1030FLWFIDWijsgerige antropologie van de religieNederlands1e semester
303Taels,Johan
1025FLWFIDFilosofie van de economieNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1028FLWFIDFilosofie van de muziekNederlands2e semester
303van der Schoot,Albert
1056FLWFIDLogica 2Nederlands2e semester
303
Niet-filosofische keuzeopleidingsonderdelen
In deel/jaar 1 en 2 kiest de student in totaal voor 21 studiepunten (SP) uit volgende niet-filosofische opleidingsonderdelen. Hij vult zijn programma in jaar/deel 2 aan tot ongeveer 60 SP.

Noot:
a) hij kan slechts één opleidingsonderdeel Recht kiezen: dus ofwel 'Inleiding tot het recht" (TEW) ofwel 'Inleiding tot het recht' (PSW) ofwel "Publiek recht" (PSW)
b) hij kan slechts één opleidingsonderdeel Politicologie kiezen: dus ofwel 'Inleiding tot de politicologie' ofwel 'Politicologie'
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1011FLWGESGeschiedenis van de nieuwe tijdNederlands2e semester
456
1012FLWGESGeschiedenis van de nieuwste tijdNederlands1e semester
456Greefs,Hilde
1300PSWSOCInleiding tot de SociologieNederlands1e semester
456Weyns,Walter
1002FLWGESInleiding tot de economieNederlands1e semester
303Meersman,Hilde
1012FLWFIDGeschiedenis van het religieuze bewustzijn in EuropaNederlands2e semester
456
1013FLWFIDInleiding tot de natuurwetenschappenNederlands2e semester
456Zahidi,Karim
1029FLWGESGeschiedenis van de literatuurNederlands1e semester
303Pelckmans,Paul
1002FLWTLAAlgemene taalkundeNederlands1e semester
456De Mulder,Walter
1001FLWTLNCultuurgeschiedenis van de NederlandenNederlands1e semester
304Willaert,Frank
1300PSWSFPSamenleving, feiten en problemenNederlands2e semester
456Cantillon,Bea
1000PSWSPGSociale en politieke GeschiedenisNederlands2e semester
456Greefs,Hilde
1013FLWGESEigentijdse geschiedenisNederlands1e semester
456Van Ginderachter,Maarten
1014FLWGESComparatieve wereldgeschiedenisNederlands2e semester
456Van Ginderachter,Maarten
1104TEWVSGInleiding tot het rechtNederlands1e semester
496Cuypers,Daniël
1000PSWINRInleiding tot het rechtNederlands1e semester
303Houben,Robby
1000PSWPUBPubliek rechtNederlands2e semester
303Popelier,Patricia
1200PSWPOLInleiding tot de PoliticologieNederlands1e semester
456Meier,Petra
1000RECPOLPoliticologieNederlands1e semester
303Meier,Petra
Deel 3 (BWIJS)
 
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1036FLWFIDBachelorscriptieNederlands1e en 2e semester
012
Levensbeschouwing
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001UALVBSLevensbeschouwingNederlands1e en 2e semester
303Loobuyck,Patrick
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1038FLWFIDSociale en politieke filosofieNederlands1e semester
303Reynaert,Peter
1039FLWFIDFilosofie van de religieNederlands1e semester
303Braeckmans,Luc
1022FLWFIDKunstfilosofieNederlands1e semester
303Cools,Arthur
1021FLWFIDWijsgerige psychologieNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
1055FLWFIDComparatieve filosofieNederlands2e semester
304Verbeeck,Philippe
Lectuur van filosofische auteurs
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1041FLWFIDSeminarie antieke filosofische auteursNederlands2e semester
304Verrycken,Koen
1042FLWFIDSeminarie middeleeuwse filosofische auteursNederlands1e semester
304Braeckmans,Luc
Onderzoeksseminaries
3 onderzoeksseminaries (12 SP) te kiezen uit de volgende lijst :
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1043FLWFIDOnderzoeksseminarie metafysicaNederlands2e semester
304Verrycken,Koen
1044FLWFIDOnderzoeksseminarie ethiekNederlands1e semester
304Van Liedekerke,Luc
1045FLWFIDOnderzoeksseminarie wijsgerige psychologieNederlands2e semester
304
1046FLWFIDOnderzoeksseminarie filosofie van de religieNederlands2e semester
304Van Herck,Walter
1047FLWFIDOnderzoeksseminarie estheticaNederlands2e semester
304Cools,Arthur
Filosofische keuzeopleidingsonderdelen
12 SP te kiezen uit de volgende lijst:

In functie van een zich ontwikkelend specialisme kan de student van deze 9 SP voor max. 6 SP niet-filosofische opleidingsonderdelen kiezen die aansluiten bij zijn filosofische interesse. Hiervoor doet hij een aanvraag via Geert Van Eekert of Johan Taels.
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1027FLWFIDBio-ethiekNederlands2e semester
303
1010FLWJSTJodendom en filosofieNederlands2e semester
304
1037FLWFIDGeschiedenisfilosofieNederlands1e semester
303Verrycken,Koen
1029FLWFIDFilosofie van de religieuze taalNederlands1e semester
303Van Herck,Walter
1031FLWFIDReligie, moraal en samenlevingNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1032FLWFIDTechniekfilosofieNederlands2e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1026FLWFIDRechtsfilosofieNederlands1e semester
303Tanghe,Fernand
1030FLWFIDWijsgerige antropologie van de religieNederlands1e semester
303Taels,Johan
1025FLWFIDFilosofie van de economieNederlands1e semester
303Opdebeeck,Hendrik
1028FLWFIDFilosofie van de muziekNederlands2e semester
303van der Schoot,Albert
1056FLWFIDLogica 2Nederlands2e semester
303