Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Geschiedenis van het religieuze bewustzijn in Europa
Studiegidsnr:1012FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck
Robert Faesen
Luc Braeckmans

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

 • Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs

Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Passieve beheersing van :
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits

2. Eindcompetenties

- inzicht in sleutelteksten uit verschillende periodes van de geschiedenis van spiritualiteit en mystiek

- het vermogen om deze sleutelteksten te contextualiseren en te interpreteren

- inzicht in de historische ontwikkeling van de spanningsverhouding tussen enerzijds de persoonlijke en anderzijds geïnstitutionaliseerde (en dus symbolisch bemiddelde) geloofshouding

- inzicht in de verhouding tussen geloof als houding en geloof als kritisch te toetsen inhoud




3. Inhoud

Geschiedenis van het religieus bewustzijn, toegespitst op de vraag naar de religieuze houding als (emotionele en institutionele) geloofshouding door de geschiedenis van het Christendom heen. In dit college staat de spanning tussen geloofshouding en geloofsinhoud centraal. Deze spanning is in de theologie ook bekend als die tussen het 'fides qua' en het 'fides quae', het geloof 'waarmee' of 'waardoor' men gelooft (houding) versus het geloofde geloof (inhoud). Het is de bedoeling in het kader van een historisch overzicht te belichten hoe deze spanningsverhouding vanaf het geboorteuur van het Christendom aanwezig is, onder verschillende gedaanten altijd bestaan heeft en tot op vandaag doorwerkt. De stelling die dit historische parcours als een basso continuo begeleidt, betreft de gedachte dat deze spanningsverhouding geen zwaktebod is, maar precies constitutief en dus specifiek is voor een niet-vervreemdende maar authentiek christelijke religie, die uitdrukking zoekt te zijn van een streven naar een band van het eindige met de bron van alle transcendentie. Geloof kan dus niet zonder geloofsovergave, tegelijk moet die overgave ook altijd kritisch getoetst kunnen worden, met name naar de waarheidsaanspraken die erin besloten liggen. In dit opzicht wordt deze spanning tussen geloof als houding versus geloof als rationeel te verantwoorden inhoud de expressie van een omvattender dialectiek tussen het/de Absolute en alle menselijke pogingen tot religie, begrepen volgens hun etymologische oorsprong: tussen het ab-solvere (losmaken) en het re-ligare (vastbinden; als een van de mogelijke etymologieën van religie).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Seminaries



 • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  Studenten maken zelf notities tijdens de les. De drie docenten kunnen teksten ter beschikking stellen via blackboard en/of de cursusdienst Universitas. Mogelijkerwijs brengt de docent ook zelf teksten mee. Volg de blackboard mededelingen voor bijkomende instructies terzake.



  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Nihil


  7. Contactgegevens en begeleiding

  walter.vanherck@ua.ac.be

  Luc Braeckmans:
  Studentenhome 'Ten Prinsenhove', Koningstraat 8, BE - 2000 Antwerpen.
  T.: 03 - 265 46 60.
  F.: 03 - 265 46 52.
  E.: luc.braeckmans@ua.ac.be

  robertus.faesen@theo.kuleuven.be

   


  (+)laatste aanpassing: 04/06/2012 13:56 walter.vanherck