Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte WS
Dit is een opleiding van 100 SP voor studenten die reeds houder zijn van een diploma van academische bachelor van een andere opleiding dan de Wijsbegeerte aan univeriteit of hogeschool of houder van een diploma van professionele bachelor (hogeschoolopleiding van één cyclus). Zij kunnen een aanvraag doen om een verkorte bachelor (bachelor met studieduurverkorting) te volgen via Marleen Smits. In functie van de opleidingsonderdelen die zij reeds in de vorige opleiding met succes volgden, kunnen bijkomende vrijstellingen worden toegestaan waardoor de studie kan gereduceerd worden tot twee i.p.v. de gebruikelijke drie jaar. Als dit programma met succes werd gevolgd, leidt het naar een diploma van Bachelor in de Wijsbegeerte waarmee de Master Wijsbegeerte kan worden aangevat.

Studenten die geen academisch diploma hebben en dus van dit programma afwijken, nemen eerst contact op met Marleen Smits.
Deel 1 (BWIJS-WS)
 
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001FLWFIAMethoden en technieken van filosofisch onderzoek. PracticumNederlands1e semester
304Van Herck,Walter
Geschiedenis van de wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1003FLWFIAHistorisch overzicht van de wijsbegeerte: oudheid en middeleeuwenNederlands1e semester
306Verrycken,Koen
1004FLWFIAHistorisch overzicht van de wijsbegeerte: moderne en hedendaagse tijdNederlands2e semester
306Cloots,André
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1005FLWFIAPsychologie en wijsgerige antropologieNederlands1e semester
305Verbeeck,Philippe
1006FLWFIALogica, ken- en wetenschapsleerNederlands1e semester
305Leilich,Joachim
1007FLWFIATaalfilosofieNederlands2e semester
303Leilich,Joachim
1009FLWFIACultuurfilosofieNederlands2e semester
305
1008FLWFIAEthiekNederlands2e semester
305Taels,Johan
1018FLWFIAFilosofische grondslagen van de westerse cultuurNederlands2e semester
305Vanheeswijck,Guy
Lectuur van filosofische auteurs
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1056FLWFIASeminarie hedendaagse filosofische auteursNederlands2e semester
304Taels,Johan
Deel 2 (BWIJS-WS)
 
Geschiedenis van de wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1057FLWFIAHedendaagse continentale wijsbegeerteNederlands1e semester
304Reynaert,Peter
1058FLWFIAHedendaagse analytische wijsbegeerteNederlands2e semester
304Leilich,Joachim
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1008FLWFIAEthiekNederlands2e semester
305Taels,Johan
1018FLWFIAFilosofische grondslagen van de westerse cultuurNederlands2e semester
305Vanheeswijck,Guy
1039FLWFIAFilosofie van de religieNederlands1e semester
303Braeckmans,Luc
1038FLWFIASociale en politieke filosofieNederlands1e semester
303Reynaert,Peter
1019FLWFIAMetafysicaNederlands2e semester
305Van Eekert,Geert
1009FLWFIACultuurfilosofieNederlands2e semester
305
1007FLWFIATaalfilosofieNederlands2e semester
303Leilich,Joachim
1022FLWFIAKunstfilosofieNederlands1e semester
303Cools,Arthur
1021FLWFIAWijsgerige psychologieNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
Lectuur van filosofische auteurs
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1059FLWFIASeminarie moderne filosofische auteursNederlands1e semester
304
Deel 3 (BWIJS-WS)
 
Vaardigheden
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1036FLWFIABachelorscriptieNederlands1e en 2e semester
012
Levensbeschouwing
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1001UALVBSLevensbeschouwingNederlands1e en 2e semester
303Loobuyck,Patrick
Systematische wijsbegeerte
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1038FLWFIASociale en politieke filosofieNederlands1e semester
303Reynaert,Peter
1039FLWFIAFilosofie van de religieNederlands1e semester
303Braeckmans,Luc
1019FLWFIAMetafysicaNederlands2e semester
305Van Eekert,Geert
1022FLWFIAKunstfilosofieNederlands1e semester
303Cools,Arthur
1021FLWFIAWijsgerige psychologieNederlands1e semester
303Veldeman,Johan
Lectuur van filosofische auteurs
1 auteur te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1041FLWFIASeminarie antieke filosofische auteursNederlands2e semester
304Verrycken,Koen
1042FLWFIASeminarie middeleeuwse filosofische auteursNederlands1e semester
304Braeckmans,Luc
Onderzoeksseminaries
1 onderzoeksseminarie te kiezen uit:
 
CodeTitelInstructietaalSemesterContacturenStudiepuntenLesgever(s)
1043FLWFIAOnderzoeksseminarie metafysicaNederlands2e semester
304Verrycken,Koen
1044FLWFIAOnderzoeksseminarie ethiekNederlands1e semester
304Van Liedekerke,Luc
1045FLWFIAOnderzoeksseminarie wijsgerige psychologieNederlands2e semester
304
1046FLWFIAOnderzoeksseminarie filosofie van de religieNederlands2e semester
304Van Herck,Walter
1047FLWFIAOnderzoeksseminarie estheticaNederlands2e semester
304Cools,Arthur