Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Schriftelijke taalvaardigheid Italiaans
Studiegidsnr:1004FLWTLI
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Italiaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Geerts
Sara Szoc

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:

Voor dit opleidingsonderdeel, zoals voor elk opleidingsonderdeel Italiaans in het Bachelor 1-programma, wordt uitgegaan van een echt instapniveau. Er is met andere woorden geen voorkennis Italiaans vereist.
2. Eindcompetenties

Het behalen van een creditbewijs voor dit opleidingsonderdeel impliceert dat de student in staat is om korte teksten te schrijven, een krantenartikel van gemiddelde lengte en moeilijkheidsgraad schriftelijk samen te vatten.  De studenten zijn na deze cursus in staat om over een opgegeven onderwerp een gefundeerde mening schriftelijk te formuleren.


3. Inhoud

De studenten verwerven een actieve schrijfvaardigheid door het ontleden en bespreken van korte teksten en door schrijfoefeningen. Authentieke teksten ( krantenartikels, brieven, korte verhalen)  brengen de studenten in contact met het actuele Italië en de taal die leeft bij de Italianen. De studenten ontwikkelen hun schriftelijke taalkennis door het opstellen van korte en coherente teksten in correct Italiaans gaande van ansichtkaarten tot - en waarom niet- een liefdesbrief .


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies
 • Werkcolleges • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 • Permanente evaluatie:
 • Oefeningen


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De docenten werken met een eigen bloemlezing die tijdens de colleges zal uitgedeeld worden aan de studenten.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  Vertalend en/of verklarend woordenboek Italiaans.


  7. Contactgegevens en begeleiding

  (+)laatste aanpassing: 08/01/2009 16:09 an.deneve