Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Hebreeuws II
Studiegidsnr:1006FLWJST
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Aron Malinsky

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
Hebreeuws niveau 1 of basiskennis Hebreeuws


2. Eindcompetenties

Beknopte herhaling basis Hebreeuws, uitbreiding woordenschat en uitdieping grammaticale kennis


3. Inhoud

Na een beknopte herhaling van de kennis verworven tijdens het eerste niveau worden de woordenschat en grammatica uitgebreid. Het praktische gedeelte van de cursus is gericht op het lezen van langere teksten, vertalingen, schriftelijke en mondelinge taalbeheersing. Naast de taal komen ook aspecten van de joodse cultuur aan bod.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Oefeningensessies
 • Seminaries
 • Vaardigheidstrainingen • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  De cursus wordt door de leerkracht zelf samengesteld (woordenlijsten, oefeningen grammatica, korte tekstfragmenten, audiocassette, videomateriaal en software voor zelfstudie) en bij het begin van de cursus aan de studenten ter beschikking gesteld.

  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.  7. Contactgegevens en begeleiding

  m_aharon@hotmail.com
  0473 84 03 37
  (+)laatste aanpassing: 08/01/2010 14:48 vivian.liska