Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2011-2012  
    
Intertekstualiteit: mythologie, bijbel en literatuur
Studiegidsnr:1006FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Pelckmans
Geert Lernout
Rita Beyers

 

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof


1. Aanvangscompetenties

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:
Actieve beheersing van :
 • Nederlands
Specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingonderdeel:
De cursus bouwt door op het vak Terminologie en literaire genres (Ba 1).


2. Eindcompetenties

De student moet in staat zijn allusies op de Bijbel en de Grieks-Romeinse mythologie en geschiedenis in meer recente literatuur, van de Middeleeuwen tot vandaag, te herkennen en te duiden.


3. Inhoud

De cursus bestaat uit twee delen, een theoretisch in het eerste en een meer lectuurgericht gedeelte in het tweede semester.
Het theoretisch gedeelte omvat een algemene inleiding op het begrip intertextualiteit, op de geschiedenis van het schrift en van de Bijbel en op de Grieks-Romeinse mythologie.
In het tweede semester spitsen we ons toe op een reeks case-studies, die telkens eenzelfde motief traceren in één brontekst uit de Oudheid, en een latere doorbouwtekst. Voor elke casus verwerkt de student een lectuurpakket van ongeveer dertig pagina's primaire tekst.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Casussen: Individueel

 • Projectwerk:
 • Individueel • 5. Evaluatievormen

  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding


 • 6. Studiemateriaal

  6.1 Noodzakelijk studiemateriaal

  R. Beyers, G. Lernout, P. Pelckmans, Sinds Adam en Achilles, Bijbel en mythologie in de Europese Literatuur, Leuven, Acco, 2011

  Een tekstboek wordt bij het begin van het tweede semester ter beschikking gesteld via Universitas.  6.2 Facultatief studiemateriaal

  Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden.
  cf. bibliografie syllabus


  7. Contactgegevens en begeleiding

  Rita Beyers heeft een bureau in gebouw R, op de eerste verdieping, lokaal R 104. Tel. 03 265 4559 e-mailadres rita.beyers@ua.ac.be.

  Geert Lernout heeft een bureau in gebouw D, op de eerste verdieping, lokaal D 134. Tel. 03 265 4257 e-mailadres geert.lernout@ua.ac.be.

  Paul Pelckmans heeft een bureau in gebouw R, op de eerste verdieping, lokaal R 120. Tel. 03 265 4276, e-mailadres paul.pelckmans.1@ua.ac.be 

  Wie wil langskomen, maakt best een afspraak.


  (+)laatste aanpassing: 01/08/2011 17:32 paul.pelckmans.1